Výkon funkce voleného orgánu právnické osoby po uplynutí zkušební doby

Výkon funkce voleného orgánu právnické osoby po uplynutí zkušební doby
Osoba, která vykonává funkci voleného orgánu právnické osoby (např. jednatel, člen představenstva, apod.), musí být bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona. Tato bezúhonnost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů.

Jak je však třeba postupovat za situace, kdy je taková osoba např. podmíněně odsouzena pro trestný čin a je jí stanovena zkušební doba (obdobně za situace, kdy je podmíněně zastaveno trestní stíhání), která již uplynula a chce nově/ opětovně vykonávat funkci člena statutárního orgánu právnické osoby?


Sama skutečnost, že uplyne zkušební doba ještě dle zákona neznamená, že se osoba osvědčila a je bezúhonná, tedy má čistý výpis z trestního rejstříku.

 

O skutečnosti, že se osoba osvědčila, a tedy, že se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena, musí být buď rozhodnuto soudem, případně tato skutečnost nastane ze zákona na základě fikce. O osvědčení rozhoduje soud prvního stupně, který rozhodoval v dané věci.  

 

Soud by měl po uplynutí zkušební doby z úřední povinnosti zahájit řízení o vydání rozhodnutí o osvědčení se, tj. i bez návrhu, nicméně na aktivitu soudu nelze spoléhat a lze případně podat návrh, aby v této věci rozhodl. Pokud by nebylo soudem rozhodnuto do 1 roku od uplynutí zkušební doby, platí ze zákona fikce, že se osoba osvědčila. V takovém případě se nevydává rozhodnutí, ale tato skutečnost se pouze poznamená do spisu. Proti zápornému rozhodnutí o osvědčení se je možné podat stížnost.

 

Předpoklady pro vydání rozhodnutí o osvědčení jsou tyto:

 

a) uplynula celá soudem stanovená zkušební doba,

b) v  průběhu zkušební doby byl veden řádný život

- předpokladem je bezúhonnost po uložení trestu, tzn. neodsouzení za jiný trestný čin, případně nepostižení za přestupek, kárné provinění či jiné delikty, dále to znamená řádné plnění všech občanských, rodinných a pracovních povinností, tzn. chování, jež umožní učinit závěr, že předtím spáchaný čin byl jen zcela mimořádným vybočením z jinak řádného života, jakákoli další zjištění o podmíněně odsouzeném, např. dotaz na jeho chování v místě bydliště v průběhu zkušební doby a jeho občanskou pověst, zda a kde je zaměstnán, jaká je jeho pracovní morálka, apod.

c) podmíněně odsouzený vyhověl dalším uloženým podmínkám vyplývajícím zejména z uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností, popřípadě výchovných opatření, včetně povinnosti k tomu, aby podle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu způsobenou trestným činem, resp. vydal bezdůvodné obohacení získané trestným činem, pokud mu byla tato opatření uložena.

 

Soud může rozhodnout o osvědčení se buď bez jednání, a to pouze v případě, že tak rozhodne předseda senátu po předchozím souhlasu státního zástupce nebo ve veřejném zasedání. Podkladem pro vydání rozhodnutí jsou zejména opis rejstříku trestů, zpráva z místa bydliště o pověsti občana, tj. zpráva o přestupcích, zpráva zaměstnavatele, apod.

 

Soud následně informuje rejstřík trestů, a to buď o tom, že nabylo právní moci rozhodnutí soudu o osvědčení se, případně o tom, že nastala shora uvedená fikce. Rejstřík trestů na základě tohoto sdělení provede výmaz trestu z výpisu z trestního rejstříku. Teprve v tomto okamžiku je možné zastávat funkci ve volených orgánech právnických osob (dokud trest vymazán nebude, nelze doložit čistý výpis z rejstříku trestů). V opise z rejstříku trestů, který slouží pro účely státních orgánů, např. policie, však trest uveden zůstane.

 

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 1931273

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít