Víte co musí obsahovat společenská smlouva s.r.o.?

Víte co musí obsahovat společenská smlouva s.r.o.?

Zákládajícím dokumentem společnosti s ručením omezeným je dokument, který se označuje jako společenská smlouva, v případě, že společnost má jediného společníka, označuje se jako zakládací listina. 


Dnes se podíváme na to, jaké zákonné povinnosti co do obsahu stanoví zákon o obchodních korporacích pro tento dokument.


Zákon rozlišuje, co musí obsahovat společenská smlouva při:

- založení společnosti, a co musí obsahovat

- po celou dobu její existence.

 

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným musí obsahovat po celou dobu existence společnosti následující skutečnosti:

 

  1. firmu společnosti

- firma společnosti je názvem společnosti (způsobem, jak určit název společnosti jsme se zabývali v jednom z minulých článků)

  1. určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla

- společníkem společnosti může být jak fyzická, tak právnická osoba, zákon stanovuje podmínku označit společníka pouze jménem, nicméně v praxi se objevuje ve společenských smlouvách i datum narození fyzických osob, pokud jde o právnickou osobu, je třeba, aby společenská smlouva obsahovala i identifikační číslo společnosti

  1. předmět podnikání nebo činnost společnosti

- předmět podnikání nebo činnost společnosti vyplývá ze zákona o živnostenském podnikání (jaké živnosti existují a jak živnost určit bude předmětem jednoho z dalších článků)

  1. určení druhu podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhu podílů

- zákon o obchodních korporacích nově připouští, aby společenská smlouva určovala, že společnost má více druhů podílu, na které mohou být vázány různá práva a povinnosti

  1. výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly

- tzn., že společenská smlouva bude obsahovat ustanovení, které bude znít např. Na podíl společníka X ve výši X % připadá vklad ve výši X.

  1. výši základního kapitálu

- od roku 2014 již neplatí, že základní kapitál společnosti s ručením omezeným je min. 200.000,- Kč, dle platné a účinné právní úpravy může být základní kapitál společnosti s ručením omezeným ve výši min. 1,- Kč

  1. počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost

- společenská smlouva zpravidla obsahuje také určení, jak se jednatelé za společnost podepisují, nicméně tato skutečnost se nezapisuje do obchodního rejstříku.

 

Další skutečnosti musí společenská smlouva obsahovat při založení společnosti (tzn., že tyto skutečnosti lze při následných úpravách společenské smlouvy po založení společnosti a poté, co byla splněna vkladová povinnost všech společníků změnit tak, že budou ze společenské smlouvy vymazány):

 

  1. vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůt pro jejich splnění

- zde společenská smlouva bude obsahovat jaká výše vkladu na jakého ze zakladatelů připadá, včetně uvedení toho, že je vkladem např. nepeněžitý vklad (např. nemovitost, pak je nutný znalecký posudek pro určení hodnoty takového vkladu a společenská smlouva při založení společnosti musí obsahovat jeho popis, ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu), apod.

  1. údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem (i) společnosti, případně jiných orgánů společnosti (pokud byl takový orgán zřízen společenskou smlouvou), kteří mají být dle zákona voleni valnou hromadou společnosti
  2. určení správce vkladů

- správce vkladů po založení společnosti tyto předá společnosti samotné, tzn. jednatelům, kteří za společnost jednají

 

Společenská smlouva je sepisována ve formě notářského zápisu, přičemž sám notář by neměl sepsat takovou společenskou smlouvu, která by neobsahovala veškeré zákonné povinnosti.

 

Společenská smlouva samozřejmě obsahuje i další skutečnosti, které jsou vždy velmi individuální, nicméně shora uvedené jsou tzv. obligatorní a nelze je opomenout.

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2190114

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít