Svolání valné hromady společnosti s ručením omezeným

pravni-sluzby-pro-firmy.jpg
Zajímá vás kdo může zvolat valnou hromadu společnosti, jak často a jaké další povinnosti má jednatel s.r.o. při svolávání hromady?

Valnou hromadu může svolat:

  1. jednatel,
  2. v případě, že společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, může svolat valnou hromadu kterýkoliv společník,
  3. dozorčí rada, byla-li zřízena a vyžadují-li to zájmy společnosti,
  4. společník, případně společníci, kteří dosahují alespoň 10% základního kapitálu nebo 10% podíl na hlasovacích právech, pokud valná hromada nebyla na jejich žádost svolána do 1 měsíce od dne doručení žádosti a nekoná se v přiměřené lhůtě.

 

Jak často se musí valná hromada svolávat?

Valnou hromadu je jednatel povinen svolat alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon nebo společenská smlouva stanoví jinak (tj. že má být svolávána častěji). Povinnost svolat valnou hromadu alespoň jednou za účetní období souvisí se schválením řádné účetní závěrky, kterou valná hromada projedná nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období (účetním obdobím je zpravidla kalendářní rok, ale společenská smlouva může určit jinak).

 

Jednatel má dále povinnost svolat valnou hromadou bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek dle insolvenčního zákona nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností (cíl vyplývá ze společenské smlouvy, případně z činnosti společnosti samé) a navrhne valné hromadě buď zrušení společnosti nebo navrhne přijetí jiných vhodných opatření.

 

Pozvánka

Termín a pořad konání valné hromady je svolavatel povinen sdělit alespoň 15 dní před jejím konáním, neurčí-li společenská smlouva jinak (zde spíše lze očekávat, že společenská smlouva stanoví lhůtu delší, a to s ohledem na ochranu práv společníků). Nově od 1.1.2014 pak musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat i návrh usnesení, o kterých má být na valné hromadě hlasováno. Pozvánka se zasílá na adresu, která je u společníka uvedena v seznamu společníků, případně na adresu určenou společenskou smlouvou.

 

Jak se vzdát práva na včasné a řádné svolání hromady?

I pokud by shora uvedená podmínka splněna nebyla, může se společník přímo na valné hromadě vzdát práva na její včasné a řádné svolání. Takové prohlášení může být učiněno buď písemně s úředně ověřeným podpisem, přímo na samotné valné hromadě, s tím, že se takové prohlášení zaznamená do zápisu z jednání valné hromady, případně do notářského zápisu, pokud je vyhotovován.

 

Projednat jiné záležitosti, než které byly uvedeny v pozvánce na valné hromadě lze pokud jsou přítomni všichni společníci a tito s takovým projednáním vysloví svůj souhlas.

 

Zákon versus společenská smlouva

Ze shora uvedeného je zřejmé, že zákon stanoví rámec pro svolávání valné hromady, který by měl být dodržen, nicméně, je zde velká volnost pro společníky svolávání valné hromady upravit v samotné společenské smlouvě, případně je na společnících, pokud jsou všichni přítomni, určit si pořad jednání valné hromady, jaký jim bude vyhovovat, bez ohledu na obsah pozvánky na valnou hromadu.  

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2195650

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít