Nadace a nadační fond

nadace-nadacni-fond.jpg

Dnes zakončíme seriál, ve kterém si představujeme alespoň v obecném rovině právnické osoby, které umožňuje založit občanský zákoník nadacemi a nadačním fondem (spolek a ústav jsme si představili v předcházejících dílech).


Nadace a nadační fond řadíme mezi tzv. fundace

Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena.

 

Jaký je účel nadace?

Nadace je založena k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Účel nadace může být veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného blaha, i dobročinný, spočívá-li v podpoře určitého okruhu osob určených jednotlivě či jinak.

 

K čemu nesmí nadace sloužit?

Nadace nesmí sloužit podpoře politických stran a hnutí, výlučně výdělečné činnosti (podnikat může pouze pokud se jedná o vedlejší činnost).

 

Název nadace

Název nadace musí obsahovat slovo nadace, a současně by takový název měl zpravidla obsahovat i označení poukazující na účel. Nadace se zakládá nadační listinou (forma notářského zápisu) nebo pořízením pro případ smrti, přičemž zakladatelem nadace může být i jen jedna osoba. Dále se fungování nadace řídí jejím statutem (tento je zveřejněn v rejstříku nadací). Do nadace musí být před jejím vznikem vložen vklad ve výši alespoň 500.000,- Kč.

 

Majetek nadace

Nadace používá svůj majetek (nadační jistina a tzv. nadační kapitál) v souladu s účelem uvedeným v nadační listině i ve statutu a za podmínek tam určených k poskytování nadačních příspěvků, k zajištění vlastní činnosti k naplnění svého účelu a k úhradě nákladů na zhodnocení nadační jistiny i nákladů na vlastní správu. Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké (nadace nesmí poskytnou nadační příspěvek ani svému zakladateli, ledaže by byly důvody zvláštního zřetele hodné a byly splněny zákonem stanovené podmínky).

 

Povinnost vyhotovit výroční zprávu

Nadace má povinnost vyhotovovat výroční zprávu, ve které je povinna uvést mimo jiné u jednotlivých nadačních darů přehled o osobách, které poskytly nadační dar v hodnotě vyšší než 10 000 Kč (nicméně lze požádat o anonymitu), přehled o tom, jak byl majetek nadace použit, přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10 000 Kč (žádost o anonymitu pouze v případě, že dar byl poskytnut z humanitárních důvodů). Výroční zpráva se uveřejňuje lze se tak jednoduše přesvědčit o hospodaření nadace a o tom, jakým způsobem pracuje.

 

Orgány nadace a zrušení nadace

- správní rada (správní rada volí a odvolává své členy sama, funkční období je 5 let, min. 3 členové);

- dozorčí rada (dozorčí rada volí a odvolává své členy sama, min. 3 členové, povinným orgánem, pokud nadační kapitál vyšší než 5 mil., dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s nadační listinou i statutem,  kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, vyjadřuje se k výroční zprávě a nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti);

- revizor (vykonává působnost dozorčí rady, nebyla-li zřízena; volí ho a odvolává správní rada, neurčí-li nadační listina jinak).

 

Zrušení nadace nastane v případě, že např. vykonává zakázanou činnosti, splnila svůj účel, poskytuje příspěvky osobám přes zákaz uvedený shora, apod.

 


Nadační fond

Nadační fond je založen k účelu užitečnému společensky a hospodářsky.

 

Název a vznik nadačního fondu

Název právnické osoby musí obsahovat slovo nadační fond. Vzniká dnem zápisu do rejstříku nadačních fondů. Majetek nadačního fondu tvoří soubor vzniklý z vkladů a darů, jejichž předmět nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu. Majetek nadačního fondu lze zcizit, je-li to v souladu s účelem nadačního fondu. Lze jej též použít k investici považované za obezřetnou.

 

Rozdíl mezi nadaci a nadačním fondem?

Na rozdíl od nadace nadační fond nevytváří nadační kapitál ani jistinu, tj. nejsou zde žádné základní vklady, které musí být splněny.

 

Změna a zrušení nadačního fondu

Nadační fond se může změnit na nadaci a nadace na nadační fond. Ke zrušení nadačního fondu dojde v případě, že tento není schopen plnit svůj účel nebo tento účel neplní.

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2190052

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít