Máte právo neočkovat své dítě?

ockovani-ditete.jpg
Ústavní soud vydal v minulém týdnu nález, ve kterém se zastal rodičů, kteří nenechali očkovat své dítě. O co v kauze šlo?

 

Zákon stanoví povinnost předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění očkováním proti záškrtu, tetanu, hepatitidě B atd. 

 

Rodiče dítě očkovat nenechali

Matka a otec dítěte byli shledáni vinnými ze spáchání přestupku na úseku zdravotnictví, kterého se dopustili tím, že nesplnili povinnost k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, stanovenou v zákoně o ochraně veřejného zdraví a vyhlášce o očkování proti infekčním nemocem, když nezajistili, aby se jejich nezletilá dcera podrobila u zvoleného praktického lékaře pro děti a dorost základnímu očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě typu B (tzv. hexavakcína), v termínech stanovených uvedenými právními předpisy. 

Byla jim za to uložena pokuta ve výši 6.000,- Kč, která následně byla MZČR snížena na částku 4.000,- Kč.

 

Rodiče se obrátili na soudy

Žaloba proti tomuto rozhodnutí byla Městským soudem v Praze zamítnuta a toto rozhodnutí bylo potvrzeno Nejvyšším soudem České republiky, proto se rodiče obrátili na Ústavní soud ČR.

 

Co namítali?

Namítali, že rozhodnutím došlo k zásahu do základní svobody myšlení a svědomí podle čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), a dále do práva na péči o dítě podle čl. 32 odst. 4 Listiny, do nedotknutelnosti osoby podle čl. 7 Listiny a do práva na ochranu zdraví podle čl. 31 Listiny;

 

Je pro dítě nejlepší přirozená imunita?

Rodiče se rozhodli svoji nezletilou dceru nenechat očkovat z důvodu svědomí a myšlení, svého etického, racionálního i filozofického přesvědčení, jakož i z přesvědčení o nejlepším zájmu dítěte při ochraně jeho zdraví. Zastávají názor, že pro dítě je nejlepší přirozená imunita, kterou by očkování mohlo narušit.

 

Zkušenosti matky autistického dítěte

Jejich postoj je posílen znalostmi a zkušenostmi, získanými zejména dlouholetou prací matky nezletilé s autistickými dětmi, u kterých se tato porucha podle přesvědčení rodičů rozvinula právě v souvislosti s očkováním (tato k tomuto napsala knihu, články, vystupuje na konferencích, apod.).

 

Je tedy očkování rizikové?

Rodiče považují očkování za rizikové a jeho odmítnutím chtějí ochránit zdraví své dcery. Povinné očkování je v rozporu s vnitřní složkou jejich svědomí jako vnitřního normativního systému, resp. s jejich vnitřním přesvědčením sekulárního charakteru, které požívá stejné ochrany jako přesvědčení náboženské a nemůže být předmětem přezkumu ze strany správních orgánů.

 

Rodiče dále poukazovali  

- na to, že rozhodnutí neočkovat svoji dceru je projevem práva na péči o dítě;

- na právní úpravu v zahraničí a kritiku toho, že tato problematika není upravena zákonem;

- jako příznivci homeopatické léčby, kteří nedůvěřují očkovacímu systému v ČR, který má podceňovat rizika očkování, na spojení očkování a vzniku autismu, ochrnutí dítěte, apod., a na studie o možné spojitosti očkování s výskytem alergií a autoimunitních onemocnění.

 

Jak se k věci postavil Ústavní soud ČR?

Soud odkázal na své rozhodnutí z minulosti, že základní právo stěžovatele svobodně projevovat své náboženství nebo víru (čl. 16 odst. 1 Listiny) může být ohroženo a že omezení výkonu tohoto práva zákonnou povinností podrobit se očkování (srov. čl. 16 odst. 4 Listiny) nemusí být v případě stěžovatele nezbytné (případ, kdy invazivní zákrok na dítěti byl v rozporu s vírou rodičů).

 

S ohledem na vysokou míru proočkovanosti populace nemůže výjimečné nevynucení očkování, beroucí zřetel na mimořádné okolnosti konkrétního případu, ohrozit ústavně chráněné zájmy na ochraně veřejného zdraví, předpokládané v čl. 16 odst. 4 Listiny.

 

Byla upřednostněna výhrada svědomí (tzv. sekulární výhrada svědomi), která je konkrétním projevem vůle, kterým jeho nositel (adresát ústavně chráněné svobody svědomí) oponuje stanovisku určité autority včetně veřejné moci, zde konkrétně oponuje zákonné povinnosti očkování, protože jeho svědomí je takto přesvědčeno;

 

Při posuzování je třeba zvažovat následující kritéria:

(1) ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí,

(2) naléhavost důvodů, jež k podpoře své výhrady nositel základní svobody uvádí,

(3) konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby a

(4) společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná sekulární výhrada svědomí mít;

 

Závěr je: očkovací povinnost nemá být vynucována!

Pokud jsou tato kritéria splněna, pak Ústavní soud požaduje, aby v případě splnění všech nastolených požadavků nebylo trváno na povinném očkování dané osoby, tedy aby očkovací povinnost nebyla vůči ní sankcionována, případně jinak vynucována;

- hlavní argument byla ochrana svobody svědomí, resp. přesvědčení nositelů základního práva, zásah do tělesné integrity, nedotknutelnost osoby;

- nelze činit rozdíl mezi náboženským přesvědčením a tím lidským.

 

Výhradu lidského svědomí je však nutné posuzovat případ od případu

T.j. posuzovat tzv. tady a teď, osobu od osoby, nelze totiž učinit v daném případě nějaké objektivní postuláty, přičemž za ústavou chráněný postoj takové osoby to lze označit pouze v mimořádných případech, úzce svázaných s osobou, na kterou se očkovací povinnost vztahuje, nebo s osobami jí blízkými (vysoce nežádoucí odezva předchozí vakcinace u této osoby, u jejího dítěte apod.).

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 1920197

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít