Jak se bránit proti rozsudku pro zmeškání?

rozsudek-pro-zmeskani.jpg
Pokud jste obdrželi předvolání k prvnímu soudnímu jednání, kde jste žalovaným, pak tomuto věnujte náležitou pozornost, protože nedostavení se na toto jednání může mít fatální následky.

Pokud se totiž na první jednání nedostavíte, ani se z něj řádně a včas neomluvíte (např. zdravotní důvody s doložením lékařské zprávy, apod.), hrozí Vám, že celý spor prohrajete a bude vydán rozsudek pro zmeškání.

 

Pro vydání rozsudku pro zmeškání zákon stanoví následující podmínky:

 

1) byly Vám do vlastních rukou doručeny žaloba a předvolání k jednání nejméně deset dnů přede dnem, kdy se jednání má konat,

2) byli jste poučeni o následcích nedostavení se,

3) na soud jste nezaslali důvodnou a včasnú omluvu,

4) jedná se o první jednání ve věci,

5) žalobce navrhne jeho vydání

 

Tvrzení žalobce se budou pokládat za nesporná

Pokud jsou splněny shora uvedené podmínky, pokládají se totiž tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech, týkající se sporu, za nesporná a na tomto základě může soud rozhodnout o žalobě právě rozsudkem pro zmeškání. V takovém případě soud neprovádí důkazy, blíže se nezabývá sporem, a rozhodne pouze na základě žaloby přímo na prvním jednání rozsudkem pro zmeškání.

 

Je žalovaných více?

Pokud je ve věci žalovaných více, a tito mají dle žaloby plnit tzv. společně a nerozdílně, pak shora uvedené podmínky musí být splněny u všech žalovaných najednou, tj. dostaví-li se alespoň jeden z nich, pak nelze vydat rozsudek pro zmeškání. 

 

Zmeškání prvního jednání ve věci z omluvitelných důvodů?

V případě, že byste zmeškali první jednání ve věci z omluvitelných důvodů, a přesto byl vynesen rozsudek pro zmeškání, soud jej na Váš návrh usnesením zruší a nařídí jednání. Typickým příkladem by bylo, kdybyste měl při cestě na jednání dopravní nehodu, apod. Návrh na zrušení rozsudku je možné podat pouze do dne právní moci rozsudku pro zmeškání (tj. v podstatě ve lhůtě pro odvolání proti rozsudku, což je 15 dní od dne jeho doručení).

 

Procesně-formální podmínky nejsou ale jediným kritériem, které je nutné zohlednit

Jak judikoval Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 23.2.2016, sp. zn.: IV. ÚS 3143/15, tak shora uvedené procesně-formální podmínky nejsou jediným kritériem, které je nutné zohlednit. Užití tohoto institutu má být uvážlivé a zdrženlivé, rozsudek soud může vydat, ale nemusí.

 

Soud musí vzít úvahu předchozí procesní aktivitu žalovaného, uvážit jak se v dosavadním průběhu řízení choval, zda se například vyjádřil k žalobě (v daném případě se žalovaný opakovaně omluvil z jednání, naposledy však nedostatečným způsboem), zda navrhl důkazy ke své obraně, má zájem se jednání účastnit apod. Volit tento institut zejména v případech, v nichž je nezájem na straně žalovaného zřejmý, kdy je tento účastník skutečně nečinný, což vyplývá např. právě z obsahu a frekvence (neexistence) již dříve učiněných procesních úkonů, a odmítá se aktivně podílet na soudním procesu či úmyslně soudní řízení protahuje; to proto, že rozsudek pro zmeškání je formální institut, který podstatně redukuje možnost uplatnění procesních práv žalovaného. V situaci, kdy jinak aktivní účastník zmešká první jednání ve věci, avšak je zřetelný jeho zájem soudního řízení se účastnit, není vydání kontumačního rozsudku namístě. Prioritou v soudním řízení musí v takovém případě zůstat ochrana práv jeho účastníků (v tomto případě žalované), kteří na soudním řízení chtějí aktivně participovat. V projednávaném případě z jednání stěžovatelky, resp. jejího zástupce, nevyplývá, že by o řízení nejevila zájem nebo se provinila jiným chováním, které by indikovalo vhodnost vydání rozsudku pro zmeškání.

 

Těmito podmínkami se soud musí také zabývat, jinak je vydání rozsudku pro zmeškání zásahem do práva na spravedlivý proces.

 

Shora uvedené však nelze paušalizovat a tedy každý případ bude posuzován jednotlivě s přihlédnutím k daným okolnostem.

 

 

 

 

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2190018

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít