Chcete podnikat? Jak založit společnost s ručením omezeným?

Chcete podnikat? Jak založit společnost s ručením omezeným?

Chcete-li založit společnost s ručením omezeným (dále jen „SRO“), jeden z nevyhnutelných kroků, které pro založení budete muset učinitje vyhotovení tzv. zakladatelského právního jednání. Tímto právním jednáním může být buďto:


(i)  společenská smlouva (chce-li společnost založit více zakladatelů), nebo 

(ii) zakladatelská listina (v případě jednoho zakladatele). 


Kýžený dokument pro vás může vyhotovit advokát, notář či jej můžete sepsat sami, vždy však bude potřeba, aby splňovalo níže uvedené náležitosti:


1.   Forma – společenská smlouva a zakladatelská listina totiž musí být učiněna ve formě veřejné listiny, tj. ve formě notářského zápisu, proto je nejvhodnější využít služeb notáře, který vám předmětný dokument vyhotoví již v dané formě.

 

2. Další náležitosti, které musí být obsaženy ve společenské smlouvě či zakladatelské listině lze je rozdělit do dvou skupin, a to na náležitosti, které musí tyto dokumenty obsahovat

 

(i) po celou dobu existence SRO a

(ii) které jen při jejím založení.

 

(i) Po celou dobu existence SRO musí společenská smlouva či zakladatelská listina obsahovat tyto údaje:

 • Sídlo společnosti - lze uvést buďto konkrétní adresu, či jen město. Výhodou pouhého označení města je, že společnost může měnit své sídlo v rámci uvedeného města, aniž by se musela měnit společenská smlouva či zakladatelská listina.
 • Obchodní firmu společnosti - tedy jméno, pod kterým je/bude společnost zapsána do obchodního rejstříku, přičemž platí, že firma nesmí být zaměnitelná (musí být odlišitelná od jiných firem) a nesmí působit klamavě (nesmí obsahovat nepravdivé či nepoctivé údaje).
 • Předmět podnikání nebo činnosti společnosti
 • Určení společníků uvedením jména a bydliště či sídla – lze doporučit i uvedení data narození pro lepší identifikaci společníků, obzvláště v případě, kdy jsou společníky otec a syn se stejným jménem, příjmením a bydlištěm, což by mohlo vést ke snadné záměně těchto osob, přičemž uvedením data narození by došlo k jejich jednoznačnému určení.
 • Určení druhu podílů každého ze společníků a práv a povinností s nimi spojených
 • Výše vkladu/vkladů připadajících na podíl/podíly
 • Výše základního kapitálu – ZOK připouští, aby základní kapitál činil pouze 1 Kč.
 • Počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost – je-li jednatelů více a tvoří-li kolektivní orgán (v tomto případě rozhodují pouze společně, nikoliv každý samostatně), musí být tato skutečnost v zakladatelském právním jednání uvedena.

 

(ii) Při založení SRO musí společenská smlouva či zakladatelská listina obsahovat tyto údaje:

 • Vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůt pro její splnění – včetně určení, zdali se jedná o peněžitý či nepeněžitý vklad (typicky nemovitost, stavební stroje apod.).
 • Údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popř. členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle ZOK voleni valnou hromadou – jinými orgány společnosti může být například dozorčí rada
 • Určení správce vkladů – tedy osoby, která má povinnost pečovat o svěřené vklady (mohou jím být společník či společníci, ale i jiné osoby).
 • U nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává emisní kurs a určení osoby znalce, která provede ocenění nepeněžitého vkladu

 

Tyto údaje lze po vzniku společnosti (tj. po zápisu do obchodního rejstříku) a po splnění vkladové povinnosti ze společenské smlouvy vypustit.

 

Veškeré výše uvedené údaje lze označit jako obligatorní (povinně musí být obsaženy ve společenské smlouvě či zakladatelské listině) mimo tyto však lze do zakladatelského právního jednání zakomponovat i údaje fakultativní (zákonem nevyžadováno, nepovinné), jako příklad lze uvést: stanovení, že společník může převést svůj podíl na jiného společníka/třetí osobu pouze se souhlasem valné hromady, ustanovení o tom, že dědicové společníka nebudou dědit po jeho smrti odpovídající podíl, stanovení působnosti jednotlivých jednatelů pro určité oblasti (např. jeden z jednatelů bude jednat jen v oblasti marketingu společnosti, druhý pouze v oblasti obchodování s jinými subjekty atd.) a mnohé další.

 
Lukáš Dořičák

Student 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2198334

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít