Soukromí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Obecné ustanovení a souhlas uživatelů


Tyto zásady ochrany osobních údajů ("Zásady") se vztahují k portálům vlastněných a provozovaných společností Gepards@Madison spol. s r.o. („provozovatel/správce“), zejména www.pravniservisonline.cz, www.smlouvyonline24.cz, www.zmluvyonline24.sk, www.pravniservis24.cz, www.legalservices24.eu , www.pravnyservis24.sk, www.legalwe.com a http://pravniprekladyonline.cz

Uživatelé portálů, fyzické osoby, které nejsou podnikateli („uživatelé“), poskytují své osobní údaje dobrovolně za účelem využití takového konkrétního portálu a uskutečnění akce na něm a prohlašují, že před jejich poskytnutím se seznámili s těmito zásadami. Používáním těchto stránek/portálů, uživatelé vyjadřují svůj souhlas se zásadami a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů které sdělí na, nebo prostřednictvím portálů provozovatele. Uživatelé přes portály sdílejí jen takové informace, které jsou nevyhnutně nutné k uskutečnění akce, např. registrace, vyplnění formulářů nebo zadání poptávky nebo otázky, zejména se může jednat o jméno a příjmení uživatele jeho telefonní kontakt a emailovou adresu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny ustanovení těchto zásad. Změny zásad bude provozovatel komunikovat jejich zveřejněním na svých portálech, s uvedením data aktualizace.

 


Zpracování, uchovávání a ochrana osobních údajů


Provozovatel postupuje při zpracování a ochraně poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel je registrován u ÚOOU ČR, pod registračním číslem: 00055473. Provozovatel zpracovává a užívá údaje uživatelů výlučně za účelem umožnění využití účelu portálů provozovatele, za účelem komunikace provozovatele s uživatelem a za účelem zajištění komunikace a propojení mezi uživatelem a poskytovateli služeb, dle účelu konkrétního portálu provozovatele. Dále k zasílání novinek, newslettrů, obsahu portálů, marketingových akcí a kampaní provozovatele nebo třetích stran a poskytovatelů služeb, nebo technických informací o fungování portálů provozovatele nebo jiné činnosti týkající se provozu portálů.

 

Tyto osobní údaje jsou uchovávané v databázích provozovatele a nejsou:


zpřístupňovány ani poskytovány dalším osobám, s výjimkou:
a) zpřístupnění údajů, které uživatel poskytl přes portály provozovatele, poskytovatelům služeb, v rámci zájmu o konkrétní službu publikovanou na portálu, a kde tato služba je poskytována třetími stranami
b) zpřístupnění údajů zaměstnancům nebo spolupracovníkům provozovatele
c) zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů,
d) případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti,
e) smluvních partnerů, jejichž služby jsou nezbytné pro řádné fungování portálů provozovatele.

Všechny výše uvedené subjekty jsou povinny chránit poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Zaměstnanci, spolupracovníci nebo zpracovatelé údajů dle výše uvedeného, mohou být umístěni mimo Evropský hospodářský prostor. V takovém případě poskytne provozovatel osobní údaje třetím stranám mimo Evropský hospodářský prostor v souladu s předpisy na transfer osobních údajů mimo EHP.

 


Právo přístupu, opravy nebo vymazání osobních údajů


Uživatel ohledně osobních údajů zpracovávaných provozovatelem, má právo požádat provozovatele o:
a) informaci o zpracování osobních údajů
b) opravu svých osobních údajů nebo jejich odstranění z databází a systémů provozovatele, pokud nejsou zpracovávány v souladu s relevantními právními předpisy
c) právo odmítnout zasílání zpráv přímého marketingu týkajícího se činnosti provozovatele

Uživatelé můžou svůj souhlas odvolat zasláním písemné žádosti na adresu provozovatele: info@gepardsmadison.com. Odvoláním souhlasu se zpracováním údajů můžou uživatelé přijít o své profily na portálech a o jejich obsah.

 


Údaje o advokátech, notářích, exekutorech, mediátorech a rozhodcích na portálech provozovatele


Advokáti, notáři, exekutory, kteří mají na portálech provozovatele profily, publikovaný obsah nebo informace skládající se z údajů o jejich podnikání, které jsou běžně dostupné na internetu, mají právo provozovatele požádat o úpravu nebo aktualizaci takových informací nebo o jejich smazání, a to zasláním písemné žádosti na emailovou adresu provozovatele: info@pravniservis24.cz. V případě odstranění údajů můžou poskytovatelé služeb přijít o své profily na portálech a o jejich obsah. U žádostí o poskytnutí informací, aktualizaci nebo vymazání údajů může provozovatel požadovat jednoznačné ověření totožnosti žadatele (např. elektronickým podpisem, úředně ověřeným podpisem) za účelem prokázání, že se jedná o subjekt daných osobních údajů.

 


 Odpovědnost provozovatele


Provozovatel neodpovídá za dodržování pravidel ochrany osobních údajů ve vztahu k uživatelům portálů provozovatele třetími osobami/správci údajů/poskytovateli služeb, na kterých stránky stránky provozovatele odkazují, nebo kteří se na stránkách provozovatele prezentují, nebo inzerují svoje služby, např. ve vztazích mezi poskytovateli služeb a uživateli portálů provozovatele a za obsah placených profilů poskytovatelů služeb a za obsahy a texty publikované na portálech provozovatele poskytovateli služeb. Provozovatel neodpovídá za komunikaci a její obsah mezi poskytovateli služeb a uživateli. Provozovatel za žádných okolností neodpovídá za právní nebo jiné rady a služby poskytnuté poskytovateli služeb uživatelům, prostřednictvím portálů provozovatele.

 

Souhlas žadatelů o zaměstnání, spolupracujících právníků, blogerů, studentů a koncipientů kteří dodávají služby portálům provozovatele

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a § 5 odst. 4, subjekt údajů souhlasí se zpracováním do databázy poskytnutých osobních údajů, životopisu a poskytnutí těchto údajů třetím osobám (případným budoucím zaměstnavatelům nebo klientům provozovatele), za účelem zprostředkování zaměstnání, poskytování služeb a o jejich uchovávání ve své databázi na dobu neučitou. Souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním písemné žádosti na adresu provozovatele nebo na email: info@pravniservis24.cz. 


Platnost a účinnost ustanovení Zásad


Tyto zásady Ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1.8.2014.

Copyright 2014 Gepards@Madison


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít