Základní znaky pracovní smlouvy

znaky_pracovni_smlouvy.jpg

Pracovní smlouva patří mezi smlouvy, kterou většina z nás snad alespoň jednou za život musí uzavřít. Pojďme se podívat na to, jaké základní znaky by pracovní smlouva měla mít. Předně je nutné konstatovat, že pracovní smlouva a jekékoliv její změny musí být vždy prováděny písemně. To znamená, že nikdy nelze uzavřít pracovní smlouvu pouze na „dobré slovo“ a na toto „dobré slovo“ se následně odvolávat.


Pracovní smlouva musí obsahovat tyto základní znaky:

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,

b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána,

c) den nástupu do práce.

 

Druh práce je zásadní. Jinou práci nejste povinni vykonávat

Druh práce je zásadní v tom, že jiný druh práce, než ten, který je stanoven pracovní smlouvou, nejste povinni vykonávat, ledaže by tak stanovil přímo zákoník práce (převedení na jiný druh práce). V pracovní smlouvě může být stanoveno více druhů práce.

 

Druh práce nemůže být libovolně široký

Není stanoveno, jak konkrétně či široce může být druh práce specifikován, nicméně druh práce nemůže být libovolně široký, tj. takový, který by snad umožňoval zaměstnavateli Vám ukládat jakoukoliv práci. Pokud by tomu tak snad bylo, pak je pracovní smlouva neplatná, protože by byla neurčitá, v podstatě by neobsahovala podstatnou náležitost, a to druh práce (z příliš široké specifikace druhu práce v podstatě nelze poznat, jaký druh práce byl vlastně sjednán, tj. jaký máte vlastně povinnost vykonávat). Případnou neplatnost je však vždy nutné posoudit ad hoc v daném konkrétním případě.

 

Pozor na to, jak je nastaven dokument specifikující pracovní náplň

K druhu práce bývá často zaměstnavatelem vydáván ještě dokument ozančovaný jako Pracovní náplň, ve kterém je stanovený druh práce pracovní smlouvou ještě konkretizován, aby tak nebylo sporu o tom, co vlastně daný druh práce znamená. Takový dokument je jednostranným jednáním zaměstanvatele a zpravidla po Vás bude chtít podpis, že jste s ním byli řádně seznámení, případně svým podpisem potvrdíte, že jste jej převzali. Pokud je vydáván takovýto extra dokument, pak určení pracovní náplně není součástí pracovní smlouvy, a proto může být zaměstnavatelem také jednostranně měněna (samozřejmě pouze a jen v rámci mezí druhu práce tak, jak je vymezen v pracovní smlouvě). Jiná situace by byla, kdyby určení pracovní náplně dle druhu práce bylo součástí ujednání v pracovní smlouvě nebo kdyby shora uvedený dokument byl označen za součást pracovní smlouvy, pak by veškeré změny byly změnou pracovní smlouvy a musely by být činěny vždy na základě dohody stran a s Vaším souhlasem.

 

Místo výkonu práce je důležité. Pokud zaměstnanec nevykonává práci v místě výkonu práce, pak se jedná o pracovní cestu

Místo výkonu préce je důležité z několika důvodů. Prvním je, že určuje místo, kde bude sjednaný druh práce vykonáván, přičemž zaměstnavatel může určovat místo výkonu práce pouze dle smlouvy. Místem výkonu práce může být konkrétní adresa, obec, kraj, republika – opět je stanoveno dle povahy druhu práce a potřeb zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec nevykonává práci v místě výkonu práce, pak se jedná o pracovní cestu. Místo výkonu práce hraje roli také v rámci pracovních cest a pracovních náhrad.

 

Dnem nástupu do práce vzniká pracovní poměr

Pokud se jedná o den nástupu do práce, pak tento je důležitý proto, že teprve dnem nástupu do práce a samotným faktickým nastoupením do práce v tento den, vzniká pracovní poměr. V případě, že nenastoupíte do práce ve stanovený den nástupu, aniž by Vám v tom bránila nějaká překážka v práci, nebo tuto překážku do jednoho týdne zaměstnavateli nesdělíte, je zaměstnavatel oprávněn od pracovní smlouvy odstoupit.

 

Vedle shora uvedených podstatných náležitostí pracovní smlouva může obsahovat např. ujednání o mzdě, pracovních benefitech, mlčenlivosti, exkluzivitě, apod. V takovém případě je předpokladem, že svým podpisem na smlouvě stvrzujete svůj souhlas i s těmito pracovními podmínkami.

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2189981

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít