Zakládáte nový spolek. Jak napsat stanovy spolku, aby byly platné?

Zakládáte nový spolek. Jak  napsat stanovy spolku, aby  byly platné?
Zakládáte nový spolek a nevíte, jak správně napsat stanovy, aby obsahovaly všechny povinné náležitosti a byly platné?

Stanovy spolku musí mít písemnou formu a musí v nich být určen:

 

- název a sídlo spolku,

- účel spolku,

- práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat,

- nejvyšší orgán spolku a

- určení statutárního orgánu spolku včetně toho, které osoby jsou jeho prvními členy.

 

Stanovy mohou samozřejmě obsahovat i další náležitosti, které však nejsou rozhodující pro platné založení spolku. V zásadě se totiž na právní postavení spolku použijí ustanovení občanského zákoníku. Tedy neurčí-li např. stanovy délku funkčního období členů statutárního orgánu, platí dle zákona, že je pětileté.

 

Stanovy není potřeba pořizovat ve formě notářského zápisu, ani s úředně ověřenými podpisy zakladatelů, ale postačí prostá písemná forma s prostými podpisy.

Název spolku musí obsahovat slovo „spolek“, „zapsaný spolek“, popř. postačí zkratka „z. s.“.

Jako sídlo spolku stačí ve stanovách uvést pouze obec, avšak do spolkového rejstříku je již nutné zapsat plnou adresu sídla spolku.

Spolek nesmí být založen za účelem podnikání. To může tvořit pouze vedlejší  (hospodářkou) činnost spolku, kterou je podporována činnost hlavní.

 

Mezi základní práva členů spolku patří možnost:

- účastnit se zasedání nejvyššího orgánu spolku a hlasovat na něm,

- seznámit se s hospodařením a ostatními záležitostmi týkajícími se spolku, být volen do orgánů spolku, atd.

 

Mezi povinnosti členů spolku nejčastěji patří:

- platit řádně členské příspěvky

- reprezentovat spolek navenek

- dbát o jeho dobré jméno.

 

Nejvyšší orgán spolku zejména rozhoduje o změně stanov spolku, schvaluje hospodaření spolku a určuje hlavní zaměření činnosti spolku popř. rozhoduje o jeho zrušení s likvidací nebo přeměně. Pokud stanovy neučí jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze, avšak zákon nevylučuje, aby byl označen např. jako valná hromada, sněm, shromáždění apod. Statutární orgán zastupuje spolek navenek. Může být individuální (předseda) nebo kolektivní (výbor) a pokud stanovy neurčí jinak, volí statutární orgán nejvyšší orgán spolku. Při založení spolku je nutné, aby ve stanovách byla uvedena i jména prvních členů statutárního orgánu. Stanovy mohou samozřejmě určit, že spolek zřizuje i další orgány (např. kontrolní nebo rozhodčí komisi), či že některé svoje záležitosti upravuje odlišně od zákona, avšak vždy za předpokladu, že takové odchýlení zákon výslovně nezakazuje.

 

Spolek, který byl platně založen, tzn. že jeho stanovy mají všechny zákonem předepsané náležitosti,  vzniká zápisem do veřejného (spolkového) rejstříku, který vedou rejstříkové (krajské) soudy.

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 1920190

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít