Spolek aneb dřívější občanské sdružení

co je spolek

Co je to spolek, nadace, fundace a ústav? Občanský zákoník zná pojmy jako spolek, nadace, fundace a ústav. Dnešním článkem odstartujeme seriál, kdy Vám alespoň v obecných znacích přiblížíme tyto jednotlivé subjekty.

SPOLEK -  je dřívější občanské sdružení.

Spolek (název musí obsahovat slovo spolek, nebo zapsaný spolek, z.s.) je samosprávný a dobrovolný svazek členů. Hlavními znaky spolku je jeho samospráva a dobrovolnost členství, tedy nikdo nesmí být nucen k tomu, aby byl členem nějakého spolku.

 

Může spolek podnikat?

Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůžeVedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku (zisk nelze rozdělovat mezi členy spolku, vhodné nakládání se ziskem stanovit ve stanovách).

 

Ochotnické divadlo vs. podpora futbalového klubu

Typickým příkladem hlavní a vedlejší činnosti spolku je spolek založenýma účelem hraní ochotnického divadla (vstup zdarma; i když dle stanoviska komise Ministerstva spravedlnosti by nemusel občasný prodej vstupenek narušovat charakter neziskovosti spolku), bude prodávat na podporu své činnosti připomínkové předměty (klasický merchandising), jiným příkladem může být spolek založený za účelem podpory fotbalového klubu, který bude provozovat na stadionu stánek s občerstvením.

 

Jak založit spolek? 

Členové spolku neručí za dluhy spolku. Spolek musí být založen alespoň 3 členy, přičemž základním dokumentem spolku jsou stanovy (ty musí obsahovat alespoň název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, určení statutárního orgánu), které musí být uloženy v jejím plném znění v sídle spolku. Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku spolků.

 

Členství v spolku

Členem spolku je možné se stát na jeho ustavující schůzi, případně přijetím za člena spolku nebo jiným stanovami určeným způsobem (s členstvím je možné spojit uhrazení členského příspěvku). Spolek může vést seznam svých členů, nicméně se nejedná o zákonnou povinnost. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením nebo jiným zákonem stanoveným způsobem (např. neuhrazením členského příspěvku, porušením povinností člena spolku, apod.).

 

Orgány spolku

Orgány spolku jsou statutární orgán (kolektivní nebo individuální, název statutárního orgánu je ponechán na stanovách spolku) a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené a nazvané ve stanovách. Funkční období členů volených orgánů je 5 let, nestanoví-li stanovy jinak.

 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, nestanoví-li stanovy jinak (členská schůze může být nahrazena shromážděním delegátů), dále stanovy mohou zřídit kontrolní komisi (kontrola činnosti spolku), rozhodčí komisi (rozhoduje sporné záležitosti náležící do spolkové samosprávy rozsahu určeném stanovami; neurčí-li stanovy působnost rozhodčí komise, rozhoduje spory mezi členem spolku a spolkem o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku).

 

Jak spolek zanikne?

Spolek může zaniknout zrušením soudem, pokud vyvíjí činnost zakázanou (např. podpora násilí, rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti), porušuje zásadu neziskovosti (vztah hlavní a vedlejší činnosti), dochází k nucení třetích osob k členství ve spolku (vstup i výstup ze spolku).

 

Pevně věříme, že po seznámení se shora uvedeným jste získali alespoň malé povědomí o tom, co je to spolek.

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2198385

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít