Smlouva o dílo

pravniservis24.cz
Smlouva o dílo je upravena v §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést (na svůj náklad a nebezpečí) dílo pro objednavatele, objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu. Dílem se rozumí např. zhotovení určité věci, údržba, oprava nebo i nehmotná činnost s jiným výsledkem (koncert, přednáška).

Cena a odstoupení od smlouvy

Cena může být sjednána buď pevně, popřípadě odkazem na rozpočet. Pokud není cena sjednána, neznamená to automaticky neplatnost smlouvy, ale má se za to, že platí za ujednanou cena obvyklá v daném místě za stejné nebo podobné dílo. Za dostatečně určitou se považuje cena, pokud je sjednán minimálně způsob jejího určení nebo odhad. Pokud je provedeno dílo po částech, právo na zaplacení díla vzniká po každé části. Pokud zhotovitel zjistí, že cenu sjednanou ve smlouvě bude třeba překročit, neprodleně informuje objednatele, jinak nemá právo na zaplacení rozdílu. Objednavatel má poté nárok odstoupit bez zbytečného odkladu (pokud se nevyjádří, má se za to, že s cenou souhlasí). Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit, je-li příkaz objednavatele nemožný či nesplnitelný.

 

Práva a povinnosti stran

Zhotovitel je povinen dílo provést samostatně nebo pod jeho vedením, váže-li se provedení díla na jeho osobu. Objednavatel má právo zhotovování díla kontrolovat, a tak zjistit případné nedostatky a vyzvat k nápravě- pokud nebude uskutečněna, může objednavatel od smlouvy odstoupit.

 

Vlastnické právo

Vlastnické právo k předmětu díla závisí na několika faktorech, nasledovně:

  • je-li věc zpracována na místě nebo pozemku objednavatele, nabývá k ní vlastnické právo vždy objednatel,
  • k věci určené jednotlivě nabývá vlastnické právo objednatel, k věci určené druhově zhotovitel (pokud není na pozemku objednatele),
  • pokud je hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci, nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel.

 

Provedení díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Je-li předmětem díla věc, řídí se předání obdobně jako ust. o kupní smlouvě. Předáním věci nejpozději nabývá objednatel vlastnické právo.

 

Nepřevezme-li objednatel od zhotovitele věc bez zbytečného odkladu po dokončení díla, má právo ji zhotovitel prodat, pokud na to objednatele upozorní a umožní mu v dostatečné lhůtě (min. měsíc) si věc převzít). Zhotovitel prodá na účet objednavatele věc i bez jeho vyrozumění, pokud je objednatel neznámý nebo nesnadno dosažitelný a uplynula-li lhůta min. 6 měs. (nebo doba přiměřená povaze věci).

 

Vzor smlouvy o dílo u nás!zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2190063

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít