Rodiče mají v péči o dítě stejná práva

péče-o-dítě.jpg

Ústavní soud rozhodoval ve věci, kdy byly otcem napadeny rozsudky, kterými bylo rozhodnuto tak, že je oprávněn stýkat se s dcerou každý sudý týden od pátku 16.00 hod. do neděle 18.00 hod., o jarních prázdninách v každém sudém roce od pátku 16.00 hod. předcházejícím jarní prázdniny do neděle 18.00 hod., kdy jarní prázdniny končí, o letních prázdninách nepřetržitě vždy 15 dnů v červenci a 15 dní v srpnu s tím, že běžný termín realizace tohoto styku sdělí otec matce nejpozději do 30. 4. každého roku, a o vánočních svátcích vždy od 26. 12. od 10.00 hod. do 30. 12. do 18.00 hod., přičemž otec dceru převezme vždy v místě bydliště matky, a tam ji také předá, a matka je povinna dceru ke styku řádně a včas připravit.


Otec proti rozsudku argumentoval tak, že:

a) byl mu omezen styk nejvíce, za dobu kdy byl upravován (neodpovídá ani době, kdy dceři byl rok a půl,

b) je v rozporu s právem na rodinný život, znemožňuje mu podílet se na výchově nezletilé a prohlubovat v ní sociální a citové vazby s jeho rodinou, včetně jejích polorodých sourozenců,

c) opakovaně se bezvýsledně pokoušel s matkou dohodnout na rozšíření styku mimosoudní cestou, tato dohodu odmítala,

d) byl vybudován vztah mezi novou rodinou otce a dcerou,

e) inicioval mediaci, konzultace a pohovory, avšak matka tyto odmítla,

f) otec o dceru pečoval, pravidelně se s ní stýkal, projevoval o ni opravdový zájem,

g) soud ignoroval některé důkazy (např. výslech ředitelky mateřské školy, znalecký posudek),

h) soud řádně neodůvodnil, co brání širšímu styku dcery s otcem.

 

A jak rozhodl Ústavní soud?

 

Rozsudky dle Ústavního soudu ČR nerespektovaly právo otce na rodinný život a na péči o dítě, a to úpravou styku v běžném školním roce (o styku dítěte s dcerou o prázdninách bylo konstatováno, že tento je  rovnoměrný a správný). Právem obou rodičů je v zásadě stejnou měrou o dítě pečovat a podílet se na jeho výchově, s čímž koresponduje i právo samotného dítěte na péči obou rodičů, a tudíž je-li rozhodnutím soudu svěřeno do péče jednoho z rodičů, pak by tomuto dítěti mělo být umožněno stýkat se s druhým rodičem v takové míře, aby byl postulát rovné rodičovské péče co nejvíce naplněn. Takové uspořádání je zpravidla vždy v „nejlepším zájmu dítěte“, přičemž odchylky od tohoto principu musí být odůvodněny ochranou nějakého jiného, dostatečně silného legitimního zájmu, přičemž konkrétní skutečnosti, o něž se tento zájem opírá, musí být v daném řízení prokázány.

 

Důvody pro odchylky od principu "nejlepšího zájmu dítěte"

 

Těmito důvody nejsou, že nezletilá začne navštěvovat první třídu základní školy a že (zřejmě) bude mít zájmovou činnost. Takovýto důvod nelze považovat za relevantní, neboť se týká v podstatě všech dětí školou povinných a jeho uplatnění by v konečném důsledku znamenalo, že princip rovnosti rodičů, pokud jde o péči o nezletilé dítě, by nebylo možné vůbec naplnit, a tak kupř. střídavá péče, jež je (vedle společné péče) pomyslným „ideálem“ uspořádání poměrů dětí a rodičů, kteří spolu nežijí, by byla prakticky vyloučena.

 

Kritériem není pouze celkové množství stráveného času s dítětem, ale také hledisko toho, kdy tento styk probíhá, kdy je vhodné a žádoucí, pokud nejsou dány jiné důvody, aby byly zapojeny do výchovy oba rodiče, aby druhý rodič byl také zapojen do pomoci se školou nezletilé a mohl uplatnit svoje výchovné a pedagogické schopnosti. Podílení se na vývoji dítěte znamená také prohlubování citových vazeb a vede tohoto rodiče k odpovědnosti za budoucnost dítěte. Široký styk ve školním roce zpravidla je pro dítě přínosem a obohacením.

 

Zdroj: Rozsudek ÚS ČR ze dne 15.3.2016, sp. zn.: III. ÚS 2298/15.

 

 

 

 

 

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2198228

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít