Praktický návod jak uzavřít soudní smír

soudni-smir.jpg

Ignorovali jste předžalobní upomínku a byl Vám doručen platební rozkaz, případně žaloba

Víte však, že uplatněný návrh žalobcem je v řízení prokazatelný a tudíž pro Vás řízení nemá význam a naopak by bylo pouze tím, co by zvýšilo Vaše náklady, rozuměj náklady řízení, které by v případě úspěchu žalobce byly žalobci rozsudkem přiznány? 

Pak je ještě možné uzavřít s žalobcem smír, přičemž žalobce zpravidla bude požadovat, aby tento byl uzavřen ve formě smíru soudního.


Kdy zahájit jednání o soudním smíru?

Jednání o soudním smíru lze doporučit zahájit ještě před samotným konáním jednání ve věci, protože pokud by jste se nakonec dohodli, pak bude žalobci vrácen soudní poplatek (ponížený o 1.000,- Kč, protože pod tuto částku soud uhrazený soudní poplatek nevrací) a nemůže tedy celou jeho výši po Vás požadovat. Soudní smír lze uzavřít i bez nařízení jednání, kdy oba účastníci projeví vůči soudu vůli, že souhlasí s uzavřením smíru ve znění, které bylo mezi stranami dohodnuto.

 

Pokud se tak nestane, lze při zahájení jednání navrhnout jeho uzavření, ostatně o uzavření smíru má usilovat soud dle zákona, připouští-li to povaha věci. Soud při pokusu o smír s účastníky probere věc, upozorní je na právní úpravu a na předchozí rozhodnutí soudů, která se na danou věc aplikují, současně doporučí možnost smírného vyřešení sporu. Pokud je to možné upozorní účastníky na možnost využití mediace dle zákona o mediaci nebo sociální poradenství podle zákona o sociálních službách.

 

Obsah smíru a odvolací porstředky

Pokud se jedná o obsah soudního smíru, pak ten samozřejmě vychází ze samotného předmětu sporu, může být uzavřen i jen o části předmětu řízení nebo jeho základu, ale může také předmět sporu překročit. Soud smír schválí, pokud neodporuje právním předpisům. Pokud by soud návrh smíru neschválil, pak v řízení pokračuje po právní moci usnesení, kterým smír neschválil. Důvodem je, že proti takovému usnesení se lze odvolat. V případě, že by soud druhého stupně smír schválil, pak se proti tomuto rozhodnutí nelze dovolat. Soudní smír je možné uzavřít i v řízení před soudem druhého stupně, nikoli však v dovolacím řízení.

 

Je rozdíl mezi soudním smírem a pravomocným rozsudkem?

Je důležité si uvědomit, že pokud je uzavřen soudní smír, má stejný význam a účinky jako pravomocný rozsudek, tudíž je exekučním titulem (ostatně proto bude žalobce na uzavření soudního smíru trvat, aby měl rychlý nástroj k vymožení v něm uložených povinností). Z tohoto důvodu je také nutné, aby soudní smít byl zcela konkrétní tak, aby byl případně vymahatelný.

 

Byl soudní smír schválen i přesto, že byl v rozporu s právními předpisy?

Zákon řeší situaci, pokud byl soudní smír schválen i přesto, že byl v rozporu s právními předpisy. V takovém případě může účastník řízení podat ve lhůtě do 3 let od právní moci usnesení o schválení smíru návrh na jeho zrušení (je nutné upozornit, že žaloba na zrušení smíru musí být v takovém případě doručena v této lhůtě soudu, nikoli odeslána, protože se jedná o lhůtu hmotněprávní). V případě, že soud shledá, že smír byl schválen v rozporu s hmotným právem, usnesení, kterým byl smír schválen rozsudkem zruší.

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2195691

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít