Pohled ústavního soudu na získávání údajů ze zdi facebookového účtu v trestním řízení

Pohled ústavního soudu na získávání údajů ze zdi facebookového účtu v trestním řízení

Jelikož vliv sociálních síti v dnešním světě stále stoupá, je nutné, aby se jejich povahou z právního hlediska zabývaly i soudy, a proto se dnes zaměříme na jeden z judikátů ústavního soudu uveřejněný pod sp. zn.: III. ÚS 3844/13 [Výběr ÚS 3629/2014], kterým se vyjádřil k facebooku.


Ústavní soud se zabýval povahou facebooku v trestní kauze, kdy byla uložena usnesením policejního orgánu pořádková pokuta ve výši 10.000,- Kč, protože osoba svým jednáním pomocí facebooku před ostatními svědky a poškozenými snižovala autoritu policejního orgánu, ohrožovala důvěru v jeho činnost a snižovala vážnost a důstojnost jeho funkce.


Jednání spočívalo zejména v užívání hanlivých výrazů na adresu příslušníka Policie ČR, které byly zveřejňovány v příspěvcích na zdi facebooku. K těmto údajům se policejní orgán dostal díky svědkovi, který mu umožnil přístup na svůj facebookový profil a umožnil tak policejnímu orgánu zajistit předmětnou komunikaci printscreenem stránek.

 

Proti tomuto usnesení byla stežovatelem podána stížnost, kdy nadřízený orgán snížil pokutu na výši 5.000,- Kč. Ani s tímto se však stěžovatel nesmířil a podal ústavní stížnost.

 

Ústavní soud se vyjádřil tak, že:facebook je rozsáhlou multifunkční internetovou sociální sítí. Jedná se o komunikační platformu, která primárně slouží k navazování a udržování vztahů online a k šíření informací. Facebook umožňuje především vytváření sítě sociálních kontaktů, komunikaci mezi uživateli, vzájemné sdílení nejrůznějších multimediálních obsahů, organizaci událostí a prezentaci uživatelů, má však také mnoho dalších funkcí. Po registraci má uživatel možnost vyhledat další uživatele této sítě, se kterými by byl rád v kontaktu, a požádat je o "přátelství" (potvrzení oboustranného zájmu o tento kontakt).

 

Dále ústavní soud pokračoval:Uživatel si může individuálně nastavit kromě jiného i rozsah sdílení uveřejňovaných informací a pomocí nástrojů ochrany soukromí tak má možnost zvolit, kdo uvidí jím zveřejňovaný nebo jeho se týkající obsah, kdo a jak jej může kontaktovat a vyhledat. Jinými slovy - profil uživatele na sociální síti může fungovat otevřeně (je veřejný pro všechny ostatní uživatele Facebooku nebo dokonce všechny uživatele internetu) nebo uzavřeně (stěžovatel buď obecně volí, jakému okruh uživatelů zveřejní své informace, nebo tuto volbu může provádět i u jednotlivých příspěvků a informací zvlášť).  Komunikace na Facebooku může zjednodušeně řečeno probíhat pomocí tzv. "chatu" (diskuze), pomocí zpráv (možnost posílat si zprávy s jediným uživatelem či s určitým okruhem uživatelů) nebo prostřednictvím profilové (osobní) stránky každého uživatele, na kterou může umisťovat příspěvky sám uživatel, ale i ostatní uživatelé, pokud to individuální nastavení uživatele umožňuje. Dle uživatelem zvoleného nastavení soukromí může být obsah profilové stránky uživatele zpřístupněn jen jeho přátelům, vybraným okruhům - skupinám přátel, všem osobám registrovaným k síti Facebook nebo i osobám neregistrovaným do sítě Facebook, ale využívajícím internet (viz www.facebook.com). V této souvislosti se Ústavní soud nemůže přiklonit k závěrům Obvodního soudu pro Prahu 9, že sociální síť Facebook není určena k privátní komunikaci, jelikož se jedná o rozsáhlý společenský webový systém sloužící ke komunikaci mezi uživateli a sdílení multimediálních dat, který je aktivně využívaný více než miliardou uživatelů. Také názor obvodního soudu spočívající v tom, že "pokud se stěžovatel rozhodl využít sociální síť Facebook a komunikovat jejím prostřednictvím, je rovněž na něm, aby nesl následky svého chování", Ústavní soud zcela nesdílí. Povaha sociální sítě Facebook není dle názoru Ústavního soudu jednoznačně soukromá či veřejná. Vždy záleží na konkrétních uživatelích, jakým způsobem si míru soukromí na svém profilu, případně přímo u jednotlivých příspěvků, nastaví. Teoreticky může uživatel prostřednictvím této sítě komunikovat pouze s jediným dalším uživatelem, a to aniž by tuto komunikaci mohli vidět, či do ní zasahovat, ostatní uživatelé. Taková komunikace by pak jistě mohla být považována za ryze soukromou, byť uskutečněnou prostřednictvím sociální sítě využívané miliardou uživatelů, stejně jako je za soukromou možno považovat emailovou komunikaci dvou osob, uskutečněnou např. prostřednictvím emailové služby Gmail (www.gmail.com), kterou taktéž využívají miliony uživatelů (obdobně v České republice např. emailová služba dostupná na stránkách www.seznam.cz). Uživatel sociální sítě Facebook však má možnost učinit svůj profil také zcela veřejným a tedy přístupným všem uživatelům sociální sítě Facebook, případně i všem uživatelům sítě internet. Tato možnost je hojně využívána např. politickými stranami, zájmovými skupinami, umělci, poskytovateli služeb, obchodníky a dalšími, jejichž cílem je prezentovat se prostřednictvím sociální sítě Facebooku co nejširšímu počtu uživatelů internetu. Toto nastavení ale volí i část "běžných" uživatelů.“

 

Ústavní soud rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty zrušil, aniž by však chtěl aprobovat shora uvedené jednání stěžovatele, a to především z toho důvodu, že policejní orgán při získání informací, na základě kterých uložil pořádkovou pokutu, nepostupoval v souladu s trestním řádem, který stanoví zákonné postupy získávání obsahu elektronické komunikace, aniž by došlo k nepřípustnému zásahu do základního práva na ochranu tajemství záznamů uchovávaných v soukromí. Policejní orgán měl postupovat na základě vyžádání si právní pomoci a získat tak informace ze zdi facebookového profilu zákonem aprobovaným způsobem.

 

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2198231

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít