Oddlužení - osobní bankrot (díl 1.)

Oddlužení - osobní bankrot (díl 1.)

Co je osobní bankrot a jaké jsou podmínky oddlužení


Oddlužení, nebo-li osobní bankrot, je jedním ze způsobů řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka, které upravuje zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Zjednodušeně se jedná o řízenou formu uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka, kdy při dodržení podmínek stanovených zákonem a insolvenčním soudem, lze dosáhnout stavu, kdy je dlužníkovi placení části jeho  dluhů prominuto.


Dlužník je v úpadku, jestliže má:

  1. více věřitelů (tj. nejméně dva),
  2. peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
  3. tyto závazky není schopen plnit (má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší než 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo nesplní povinnost předložit např. seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, a jiné).

 

Tyto tři podmínky musí být splněny současně.

 

Hrozícím úpadkem je situace, kdy je dlužník předlužen, tzn. má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku, nebo tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

 

Řešení úpadku oddlužením

Tento způsob je určen právnickým osobám, které podle zákona nejsou považovány za podnikatele (např. společenství vlastníků jednotek) a současně nemají dluhy z podnikání, a dále fyzickým osobám, které nemají dluhy z podnikání. Návrh na povolení oddlužení tak nemůže podat právnická osoba podnikatel.

 

Zákon stanoví výjimku, za které dluhy z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, a to v případě, že:

a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde (takový souhlas je třeba doložit při podání návrhu), nebo

b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení již jednou proběhlého insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka po splnění rozvrhového nebo v případě, že insolvenční soud v takovém řízení zjistil, že majetek dlužníka zcela nepostačuje k uspokojení věřitelů (oddlužení nebrání pohledávky z podnikání, které byly řádně uplatněny v těchto předcházejících insolventních řízeních ani pohledávky, které v těchto řízeních uplatněny nebyly, ačkoliv být uplatněny měly), anebo

c) jde o pohledávku zajištěného věřitele (tj. například věřitel, který má zástavní právo k majetku dlužníka).

 

Za dluhy z podnikání se považují jednak dluhy, které vznikly z podnikatelské činnosti, ale i takové dluhy, které dlužník na sebe přenesl postoupením pohledávky, jedná se i o příslušenství těchto dluhů (zákonný úrok z prodlení), ale i o smluvní pokutu, řadíme sem také dluhy na daních, pojistném na sociálním a zdravotním pojištění, apod.

 

Rozpoznat, zda dlužník splňuje podmínky úpadku či hrozícího úpadku, a zda jsou u něho splněny podmínky pro oddlužení, může být často velmi obtížné, a proto lze doporučit, aby se takové osoby svěřily péči odborníků na tuto problematiku.

 

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2198202

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít