Ochrana práv spotřebitelů - mimosoudní řešení sporů

Novela zákona o ochraně pro spotřebitele zavedla

Neuspěli jste s reklamací zboží, obchodník nereaguje na Vaše emaily, telefonáty? Novela zákona o ochraně pro spotřebitele zavedla do právní úpravy od 1.2.2016 novinku, která znamená další posílení ochrany práv spotřebitelů a je variantou mimosoudního řešení sporů.


Co může být předmětem řízení?

 

Předmětem řízení může být spor vyplývající jak z kupní smlouvy, tak ze smlouvy o poskytování služeb (zákon stanoví výjimky, které oblasti předmětem sporu být nemohou, např. oblast zdravotních služeb, a jiné).

 

Na koho se obrátit když ne na soud?

 

Orgánem, na který se v případě sporu může spotřebitel obrátit je Česká obchodní inspekce (v případě, že byste snad měly spor s advokátem, je tímto orgánem Česká advokátní komora, v rámci které bylo sporu rozhodovala kontrolní komise), v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je to Český telekomunikační úřad, v oblasti energetiky, plynárenství a teplárenství je to Energetický regulační úřad, ve všech ostatních případech je to pak právě Česká obchodní inspekce (typiky spor při reklamaci zboží). Dalším takovým subjektem může být právnická osoba splňující požadavky zákona pověřená k tomu Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Řízení se zahajuje na návrh spotřebitele

 

Tento se podává buď písemně, ústně do protokolu nebo on-line, pak ale musí být podepsáno elektronickým podpisem. Časová lhůta pro podání návrhu je zákonem stanovena na 1 rok od dne, kdy bylo právo vůči podnikateli uplatněno poprvé.

 

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

 

a) identifikační údaje stran sporu,

b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,

c) označení, čeho se navrhovatel domáhá,

d) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé,

e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,

f) datum a podpis navrhovatele.

 

K návrhu musí být přiložen doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

 

Výsledkem řízení může být dohoda

 

Výsledkem řízení je uzavření dohody nebo ukončení sporu bez jejího uzavření. Pokud ale neuspějete, nezbude Vám než se obrátit na soud.

 

A v čem spočívá výhoda nového způsobu řešení sporů?

 

  • Rychlost řízení. Spor musí být ukončen do 90 dnů od dne jeho zahájení, pouze ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit nejvýše o dalších 90 dní.

 

  • Bezplatnost. Podání návrhu na zahájení řízení není žádným způsobem zpoplatněno.

 

  • Nulové náklady protistrany. Ani v případě, že v rámci řízení nakonec s druhou stranou dohodu neuzavřete, nehrozí Vám, že byste snad platili její náklady vynaložené na tento spor, protože platí, že každá ze stran sporu si náklady nese sama.

 

  • Nestrannost a nezávislost rozhodování. Orgán, u kterého bude řízení zahájeno, má být nezávislý a nestranný, hlavním cílem je vést strany k uzavření dohody a narovnat tak jejich práva a povinnosti. 

 

Teprve budoucnost ukáže, zda tato novinka je skutečně dalším nástrojem, který zvyšuje ochranu spotřebitelů a je vhodným nástrojem k řešení sporů, nicméně, pokud už se do takové situace dostanete, neváhejte této možnosti využít. Vždy je lepší, pokud to je možné, se dohodnout, než se soudit. 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 1896776

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít