Nesplnil dlužník rozsudek o zaplacení dobrovolně? Praktický návod jak podat návrh na nařízení exekuce

Nesplnil dlužník rozsudek o zaplacení dobrovolně? Praktický návod jak podat návrh na nařízení exekuce

Získali jste rozsudek soudu, kterým je uložena žalovanému povinnost zaplatit Vám finanční částku spolu se zákonným úrokem z prodlení, ale žalovaný tento rozsudek po nabytí právní moci (tzn. nelze uplatnit řádný opravný prostředek) v soudem stanovené lhůtě dobrovolně nesplnil? 


Dnes si ukážeme, jak podat návrh na nařízení exekuce a domoci se splnění povinnosti dle pravomocného a vykonatelného rozsudku o zaplacení.


Náležitosti návrhu na nařízení exekuce v tomto případě stanoví exekuční řád.


V exekučním návrhu musí být:

 

- označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla (v současnosti platí, že může být označen jakýkoliv exekutor působící v ČR, doposud nebyla zavedena zásada teritoriality pro exekutory, tedy, že by exekutor např. musel mít sídlo v bydlišti dlužníka);

- kdo ho činí, tj. oprávněný (v případě navrhovatele – fyzické osoby – jméno, příjmení, dat.         nar./ rodné číslo, adresa bydliště, právnické osoby - obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo);

- které věci se týká (tj. k vymožení jaké povinnosti návrh směřuje, stručně popsat, např. dne X byl vydán Obvodním soudem pro Prahu 5 rozsudek sp. zn.: ………. (tento nabyl právní moci dne …. a je vykonatelný dne…….), kterým bylo uloženo        povinnému, tj. žalovanému, zaplatit             žalobci, tj. oprávněnému, částku        50.000,- Kč, spolu s úrokem z prodlení z této částky od dne X do dne Y ve výši…... , spolu s úrokem z prodlení a náklady soudního řízení ve výši…….Povinný do dnešního dne na rozsudek žalobci ničeho neplnil – v návrhu musí být uvedeno, v jakém rozsahu byla povinnost dle rozsudku splněna);

- proti komu směřuje, tj. kdo je povinný (o označení povinného platí totožné, co v případě oprávněného);

- co sleduje (návrh na pověření exekutora provedením exekuce rozsudku k vymožení částek, které jsou předmětem rozsudku, ale i nákladů exekuce – viz níže).

 

Návrh musí být podepsán a datován. K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

 

Petit návrhu na nařízení exekuce může zní takto:

 

Vzhledem k výše uvedenému oprávněný navrhuje, aby soud vydal toto pověření:

I.          Nařizuje se exekuce podle vykonatelného exekučního titulu – rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne …………, č.j.: …………………, proti povinnému k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši ……………,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z částky ………,- Kč od ……… do zaplacení, a náhradu nákladů řízení ve výši ………,- Kč a náklady exekuce a náklady oprávněného vč. nákladů za právní zastoupení v exekučním řízení + DPH.

 

II.        Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor ……………………, se sídlem ……………………………

 

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2190057

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít