Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele

pravniservis24.cz
Ministerstvo financí ČR v těchto dnech předložilo vládě návrh zákona o úvěru pro spotřebitele. Pojďme se ve stručnosti podívat na to, jakou právní úpravu tento zákon obsahuje.

 

Obecně o návrhu zákona

Předně se jedná o zákon, který implementuje, přeneseně rozuměj přebírá, vtěluje, právní úpravu Evropské unie. Má celkem 182 paragrafů a počítá s tím, že se podle něj budeme řídit od 21.3.2016. Zákon by měl primárně přinést větší ochranu spotřebitelů a regulaci společností, které úvěry poskytují. Především se jedná o regulaci nebankovních subjektů, které takové úvěry poskytují.

 

Definice a podmínky pro nebankovní poskytovatele

Zákon definuje spotřebitelský úvěr, spotřebitelský úvěr na bydlení (tj. hypotéku), vázaný spotřebitelský úvěr, apod. Pokud se jedná o podmínky tzv. nebankovních poskytovatelů, pak tyto návrh zákona definuje v § 10, jedná se zejména (nejsou uvedeny všechny podmínky) o:

- skutečné sídlo na území ČR,

- odborná způsobilost (znalost finančního trhu, etického kodexu, znalosti úvěrování, apod.),

- důvěryhodnost (jedná se o trestní bezúhonnost),

- povolení MF ČR,

- počáteční kapitál alespoň 20.000.000,00 Kč,

- průběžně udržovat kapitál alespoň ve výši odpovídající 5 % objemu poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů vykázaných ke konci kalendářního roku, přičemž tento nepoklesne pod hodnotu 20 mil. Kč.

 

Povolení je udělováno nebankovním subjektům na dobu 5 let, a končí uplynutím 5 roku, který následuje po roce, ve kterém bylo povolení uděleno, přičemž tuto dobu lze opětovně na základě uhrazení správního poplatku prodloužit na dalších 60 měsíců. Do 31.3. každého roku musí nebankovní subjekty předkládat ČNB výkazy o své činnosti.

 

Další subjekty které jsou oprávněny zprostředkovávat úvěry

Zákon definuje a stanoví podmínky provozování činnosti subjektům, které jsou oprávněny zprostředkovávat úvěry, těmi jsou samostatný zprostředkovatel (§ 17), vázaný zástupce (§ 26), zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru (§ 36), nebo zahraniční zprostředkovatel. Registr těchto subjektů povede ČNB, přičemž tento registr by měl být veřejně dostupný.

 

Pravidla jednání a komunikace se spotřebiteli a jiné

Dále návrh zákona stanoví pravidla jednání, komunikace se spotřebiteli, pravidla pro uchovávání dokumentů, omezení plateb před poskytnutím úvěru (ochrana před poplatky; poskytovateli nebo zprostředkovateli nevzniká právo na odměnu nebo jinou platbu s výjimkou práva na náhradu daní, správních poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a účelně vynaložených nákladů na ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru), povinnost vydat znalecký posudek zhotovený při uzavírání smlouvy o úvěru na bydlení, apod.

 

Pravidla pro posuzování úvěruschopnosti

Návrh zákona stanoví také pravidla pro posuzování úvěruschopnosti (poskytovatel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti spotřebitele vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet), pravidla pro poskytování informací spotřebitelům (např. povinnost zveřejnit nebo spotřebiteli sdělit, jaké informace a doklady pro ověření způsobilosti splácet úvěr musí spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli poskytnout), pravidla pro poskytování tzv. nezávislé rady.

 

Co by měla obsahovat reklama na úvěry?

Zákon stanoví, co musí obsahovat reklama na úvěry, seznam informací, které musí být spotřebiteli dostupné. Stanoví povinnost poskytování předsmluvních informací a informací v průběhu trvání uzavřeného obchodu, a to jak při osobním styku, tak při uzavírání obchodu na dálku. Zákon například reguluje to, že tarif telefonického hovoru prostřednictvím kterého je smlouva uzavíraná musí být běžné ceny. Výčet informací, které musí být poskytovány je poměrně obsáhlý (§ 94).

 

Požadavek na obsah smluv o úvěrech

Zákon stanoví také požadavky na obsah smluv o úvěrech. Vylučuje zajištění úvěrů ve formě směnek nebo šeků.

 

Pravidla pro předčasné splacení úvěru

Stanová pravidla pro předčasné splacení úvěru. Zásadní je, že spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Zákon omezuje výši těchto nákladů výší procent z celkově poskytnutého úvěru.

Zákon definuje výjimky, za kterých nemůže zprostředkovatel požadovat náhradu nákladů vůbec, tj.

a)   v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení spotřebitelského úvěru,

b)   u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání,

c)   v období, pro které není stanovena pevná výpůjční úroková sazba,

d)   u spotřebitelského úvěru na bydlení ve lhůtě 3 měsíců poté, co poskytovatel spotřebiteli sdělil novou výši výpůjční úrokové sazby podle § 101 odst. 3,

e)   u spotřebitelského úvěru na bydlení v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení, nebo

f)   u spotřebitelského úvěru na bydlení do výše 20 % jistiny tohoto spotřebitelského úvěru ve lhůtě 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.

 

Zákon dále stanoví postup poskytovatele při prodlení spotřebitele a mnoho dalších pravidel, které nelze obsáhnout do jediného článku.

 

Jak vidno poskytování úvěru čeká poměrně rozsáhlá revoluce právní úpravy, na kterou by se měly tyto subjekty začít připravovat již nyní.

 

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2190041

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít