Může se Vás týkat kontrola migrantů při cestě vlakem?

migrace.jpg
Věřte, že ano! 
Nejvyšší soud ČR se zabýval situací, kdy žena cestovala mezinárodním vlakem (Břeclav – Brno, vlak vyjížděl z Rakouska), kdy v tomto vlaku probíhala akce s názvem „Morava“, jejímž předmětem bylo odhalování nelegální migrace, pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a odhalování dovozu zbraní a střeliva.

Žena odmítla prokázání totožnosti. Byla zadržena. Zřejmě se jednalo o advokátku.

 

PČR vyzvala cestující (neboť se nacházela v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky, a odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby) k prokázání totožnosti předložením občanského průkazu, poté, co tato předložit OP odmítla s tím, že pro kontrolu není žádného zákonného důvodu, byla vyzvána k tomu, aby tedy sdělila alespoň jméno, příjmení a datum narození, když ani toto nesdělila, byla PČR zadržena, byla u ní provedena 2x osobní prohlídka a poté, co při této byl objeven OP, byla provedena lustrace a žena byla propuštěna (zřejmě se jednalo o advokátku, protože při kontrole byl zjištěn též advokátní spis).

 

Postup PČR byl nezákonný, protože nebylo zákonného důvodu k požadování prokázání totožnosti

 

Žena se bránila tím, že postup PČR byl nezákonný, protože nebylo zákonného důvodu k požadování prokázání totožnosti. Upozornila na skutečnost, že musí odpovídat popisu hledané osoby, nelze ji proto namátkově kontrolovat, zda je hledanou osobou nebo nelegální cizinkou. Pravděpodobnost, že se jedná o cizinku, se dle ní blížila nule vzhledem k neexotickému vzhledu, dobré znalosti českého jazyka, výslovnosti bez cizího přízvuku.

 

Krajský soud v Brně označil zásah PČR spočívající ve výzvě a vynucování prokázání totožnosti za nezákonný

 

V průběhu řízení nebylo doloženo, že by žena odpovídala popisu hledané nebo pohřešované osoby, a proto nebyly splněny zákonem stanovené předpoklady pro postup PČR, ta pouze tvrdila, že v době zásahu bylo vyhlášeno pátrání po celkem 423 ženách ve věku
20 – 40 let všech myslitelných typů (rasy, etnik) a že policisté nemohou zpaměti znát podobu všech srovnatelných žen v pátrání, což je nepřípustné.

 

Krajský soud dále konstatoval, že: „prvotní výzva vůči ženě k prokázání totožnosti byla učiněna v souladu se zákonem, neboť se zdržovala v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky. Po úvodním oslovení však muselo být dle krajského soudu zasahujícím policistům zcela zjevné, že se nejedná o cizinku bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky, a to s ohledem na celou řadu skutečností, které ve svém součtu činí závěr, že by žena mohla být takovým cizincem, absurdním. Žena nebyla nijak exotického vzhledu, hovořila plynnou češtinou bez známek cizího přízvuku, používala již od prvních fází zásahu odborné termíny zákona o policii, argumentovala rozsahem oprávnění policistů ve vztahu k výzvě k prokázání totožnosti, neměla u sebe větší zavazadla, pouze jedno příruční běžného typu.“ Na základě všech těchto skutečností muselo být dle krajského soudu zasahujícím policistům zjevné, že se v případě ženy nejedná o cizinku bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky. Policisté tak porušili zásadu přiměřenosti, pokud od prokazování totožnosti neupustili.

 

Policie proti rozsudku podala kasační stížnost

 

Proti rozsudku podala kasační stížnost PČR, která nesouhlasila se závěrem Krajského soudu v Brně. Obrana spočívala v tom, že ani skutečnost, že osoba hovoří česky, není exotického vzhledu, nemá u sebe větší zavazadla a odmítá se podrobit výzvě policistů za současného zpochybnění jejich oprávnění podle zákona o policii, není podle nich důkazem, že taková osoba není cizincem bez povolení k pobytu na území ČR. PČR v řízení před krajským soudem upozorňovala na případy z praxe svědčící o tom, že vzhled, jazyk a vystupování rozhodně nejsou zárukou legálnosti pobytu osoby.

 

Co je účelem výzvy na prokázání totožnosti?

 

Nejvyšší správní soud vyšel z předpokladu, že účelem ustanovení, které upravuje výzvu k prokázání totožnosti, je nejen zjištění, zda je kontrolovaná osoba cizincem, ale také to, zda se jedná o cizince, který již na území ČR pobývá, ale bez povolení opravňujícího k pobytu na území ČR.

 

Názor Nejvyššího soudu

 

Nejvyšší správní soud se neztotožnil s tím, že po zjištění souhrnu skutečností – žena není exotického vzhledu (ve vlaku se nachází typicky všechny různé národnosti, středoevropský vzhled má většina slovanských národů), hovoří česky bez přízvuku (osvojení jazyka je individuální, u některých jedinců nelze spolehlivě rozpoznat, že nehovoří mateřským jazykem), argumentuje nedostatkem oprávnění policistů k výzvě k prokázání totožnosti (svědčí pouze o znalosti několika ustanovení zákona o policii a o neochotě k součinnosti) a má u sebe malé příruční zavazadlo (min. důkazní hodnota) - bylo zcela zjevné, že se nejedná o cizinku bez povolení k pobytu, hlídka policie měla od svého požadavku k prokázání totožnosti upustit a od této fáze již byl postup policie nezákonným zásahem.

Podle Nejvyššího správního soudu by bylo ze strany policie namístě od své výzvy k prokázání totožnosti upustit pouze tehdy, pokud by bylo najisto postaveno, že kontrolovaná osoba nemůže být cizinkou bez povolení k pobytu v ČR. Tato jistota však nemůže být založena subjektivními skutečnostmi, jako jsou vzhled, jazyková vybavenost či individuální projevy chování. Jednoznačný a kvalifikovaný závěr o tom, zda je či není vyzvaná osoba cizinkou bez povolení k pobytu na území ČR, mohou policisté učinit pouze za předpokladu, že jim tato osoba na základě zákonné výzvy prokáže svou totožnost.

 

Závěrem - kontroly migrantů ve vlaku se Vás mohou dotknout!

 

S ohledem na shora uvedené tedy lze učinit závěr, že kontroly migrantů ve vlaku se Vás mohou dotknout, a že za předpokladu splnění zákonných podmínek můžete být podrobeni výzvě k prokázání totožnosti.

 

Zdroj: Rozhodnutí NSSČR ze dne 28.1.2016, sp. zn.: 10 As 236/2015.

 

 

 

 

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2198308

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít