Může právnická osoba - podnikatel žádat o osvobození od soudních poplatků a za jakých podmínek?

Může právnická osoba - podnikatel žádat o osvobození od soudních poplatků a za jakých podmínek?

Každá podnikající právnická osoba se může dostat do situace, kdy vede nebo je proti ní vedeno soudní řízení. V takovém případě může být na místě se zabývat tím, zda:

 

(1) může být taková právnická osoba osvobozena od soudních poplatků a 

(2) za jakých podmínek se tak může stát.


Odpověď na první otázku zní ano, právnická osoba - podnikatel může být osvobozena od hrazení soudních poplatků, ačkoli tomu tak nebylo vždy, judikatura k tomuto závěru však dospěla. Obecně platí, že na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

 

Co soud konkrétně v případě právnické osoby - podnikatele posuzuje?

 

Při rozhodování o osvobození od soudních poplatků soud přihlíží k celkovým majetkovým poměrům žadatele, k výši soudního poplatku, k nákladům, které si pravděpodobně vyžádá dokazování, k povaze uplatněného nároku a k dalším podobným okolnostem. V judikatuře pak bylo opakovaně judikováno (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.7.2013, sp. zn.: 29 Cdo 1301/2013, [R 99/2013 civ.]), že u právnických osob, které jsou podnikateli, vezme soud v potaz:

  • povahu podnikatelské nebo jiné činnosti,
  • stav a strukturu majetku,
  • platební (ne)schopnost,
  • zda se právnická osoba spekulativně nezbavila majetku či jiných výhod, aby se poplatkové povinnosti vyhnula a nezískala tak neoprávněnou výhodu (osvobození od soudních poplatků).

 

Je to účastník, který je povinen prokázat, že jsou u něho splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, ať už zcela nebo zčásti. Právnická osoba – podnikatel tak bude předkládat například:

  • účetní závěrky,
  • daňová přiznání,
  • výpisy z bankovního účtu společnosti,
  • výpis z evidence katastru nemovitostí, evidence motorových vozidel, apod.

 

Soud na základě předložených důkazů posoudí, zda lze účastníka osvobodit od hrazení soudních poplatků a v jakém rozsahu, o čemž rozhodne usnesením. Proti takovému usnesení je možné odvolání a za zákonem stanovených podmínek se lze proti rozhodnutí o odvolání soudu druhého stupně dovolat k Nejvyššímu soudu ČR.

 

Závěrem je třeba zdůraznit, že při splnění ostatních předpokladů pro přiznání plného nebo částečného osvobození od soudního poplatku nelze právnické osobě - podnikateli osvobození odepřít jen proto, že její objektivní neschopnost k úhradě soudního poplatku je důsledkem její podnikatelské činnosti (že potud nese „podnikatelské“ nebo „hospodářské“ riziko).

 

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2198274

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít