Je stahování autorských děl z internetu, i když pro vlastní potřebu, legální?

Je stahování autorských děl z internetu, i když pro vlastní potřebu, legální?

V České republice doposud nepanuje jednotný názor na to, zda je stahování filmů, hudby či jiných autorksých děl z tzv. nelegálních (neoficiálních) zdrojů, nebo z internetových úložišť jako je kupříkladu ulozto.cz, legální či nikoliv.


Autorský zákon v § 30 zakotvuje tzv. volné užití, když říká ve svých prvních 2 odstavcích říká, že:


 

(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.“

 

Z výše uvedeného vyplývá, že volné užití díla je užití v rámci soukromého života, respektive pro osobní potřebu fyzické osoby a jejích blízkých. Podmínkou však je, aby dílo bylo dílem zveřejněným. Dále nesmí být dotčeny technické prostředky ochrany práv týkajících se díla. Zároveň autorský zákon jedním dechem dodává, že se toto volné užití nevztahuje na počítačové programy či elektronické databáze včetně zhotovéní rozmnoženiny takových děl, zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny architektonického díla a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo z jeho přenosu. (§30 odst. 3 autorského zákona).

 

Na každý případ volného užití se však musí aplikovat zvlášť tzn. Třístupňový test, který je obsažen v mnoha autorské právo upravujících mezinárodních předpisech. Autorský zákon tento test zakotvil v §29, když říká, že:

 

Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze

  1. ve zvláštních případech stanovených v tomto zákoně a
  2. pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a
  3. ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.

 

Dne 10. 4. 2014 však vydal  čtvrtý senát Evropského soudního dvora rozhodnutí ( C-435/12), ve kterém mimo jiné konstatoval, že by členské státy měly zákonem rozlišit zdroj, ze kterého je pro osobní účely rozmnoženina pořízena na oprávněný a neoprávněný, neboť stahování z neoprávněných zdrojů nemůže být tolerováno.

 

To by v budoucnu mohlo znamenat, že stahování děl ze stránek jako právě zmiňované ulozto.cz, by  nemuselo být bez následků, jako je tomu momentálně.

 

Nezbývá tedy než počkat na to, jak se k tomuto rozhodnutí postaví Česká republika a popř. jakými regulacemi upraví příslušné zákony.
Blanka Vlachová

Blanka Vlachová je studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2198379

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít