Jaké jsou podmínky vrácení soudního poplatku?

pravni-servis24.jpg
Podali jste žalobu a nyní ji chcete vzít zpět? Nebo jste se snad spletli a uhradili soudní polatek, i když jste neměli? Pokud ano, pak se budete muset zamyslet nad tím, zda Vám bude vrácem soudní poplatek. Pojďme se podívat na situace, kdy a v jaké výši Vám soud soudní poplatek skutečně vrátí.

Soud např. vrátí poplatek:

 

a) jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen;

b) pokud bylo na poplatku zaplaceno více, než bylo soudem vyměřeno a k čemu byla povinná osoba vyzvána, pak soud přeplatek vrátí (to neplatí, pokud poplatek nebo přeplatek neúřevyšuje částku 50 Kč, v takovém případě soud takovou částku nevrací);

c) soud vrátí poplatek z účtu soudu i tomu, kdo jej zaplatil na základě nesprávné výzvy soudu nebo na základě nesprávného rozhodnutí soudu, kterým mu byla tato povinnost uložena,

d) soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním;

e) byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek;

f) soud vrátí zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, i v případě, bylo-li řízení zastaveno po vydání platebního rozkazu pro zpětvzetí návrhu, k němuž došlo nejpozději v poslední den lhůty k podání odporu nebo námitek proti platebnímu rozkazu (totožné platí v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé rozhodnuto. Byl-li smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající část poplatku);

g) v řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé.

h) bylo-li řízení o rozvod manželství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o rozvod manželství vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku. Bylo-li řízení o zrušení, neplatnosti nebo určení, zda tu partnerství je či není, zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo určení, zda tu partnerství je či není, vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku.

 

Shora uvedené situace nevystihují všechny sitauce, kdy soud již uhrazený soudní poplatek vrátí.

 

Platí pravidlo, že poplatek ani přeplatek nelze vrátit po uplynutí 10 let od konce kalendářního roku, v němž byl zaplacen (lhůta neběží, je-li řízení přerušeno).

 

V jaké lhůtě soud poplatek nebo přeplatek vrátí?

Soud je poviněn vrátit poplatek nebo přeplatek do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl. Pokud by soud tuto lhůtu překročil, pak můžete požádat, aby Vám byla uhrazen úrok z přeplatku, který bude vypočítán dle daňového řádu, pokud však o tento úrok nepožádáte, uhrazen Vám nebude.

 

Více v OSŘ a v zákonu o soudních poplatcích

Vrácení soudního poplatku upravuje občanský soudní řád ve spojení se zákonem o soudních poplatcích.

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 1931058

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít