Jaké jsou důvody pro zastavení exekuce?

zastaveni-exekuce

Je-li proti Vám vedena exekuce, mohou nastat během jejího průběhu skutečnosti, které jsou ze zákona důvodem pro zastavení exekuce. 


Dnes se podíváme na některé důvody, které stanoví zákon, jako důvody pro zastavení exekuce.Důvody pro zastavení exekučního řízení jsou zejména následující:

 

  1. exekuce byla nařízena, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným

- tímto důvodem je skutečnost, že exekuční titul (např. rozsudek, kterým bylo povinnému uloženo splnění povinnosti), není z formálních nebo materiálních nedostatků vykonatelný, typicky je tomu tak proto, že nebyl povinnému řádně doručen,

  1. rozhodnutí, které je podkladem exekuce, bylo po jejím nařízení zrušeno nebo se stalo neúčinným

- typickým příkladem takové situace je, když je rozhodnutí odvolacího soudu o rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno dovolacím soudem,

  1. zastavení exekuce bylo navrženo samotným oprávněným

- stejně tak jako má oprávněný právo exekuční návrh podat, je oprávněn podat návrh na zastavení exekuce, a to ať už je důvod jakýkoliv, nicméně tento návrh lze podat pouze do doby, než není vymožena povinnost, která je předmětem exekučního návrhu,

  1. exekuce postihuje věci, které jsou z ní ze zákona vyloučeny

- takovými věcmi jsou např. běžné oděvní součástí, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě; exekuce je zastavena co do části týkající se těchto věcí,

  1. průběh exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého jim bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jejich nákladů

- tato situace nastane, když exekutor provede zjištění majetku povinného, přičemž výsledkem je, že není zjištěn majetek žádný, případně v takovém množství, které nepostačuje ani ke krytí nákladů exekuce; provádění exekuce by pouze produkovala další náklady, ale k uspokojení oprávněného ani nákladů exekuce by nedošlo,

  1. bylo pravomocně rozhodnuto, že v exekuci je postižen majetek, k němuž někomu svědčí právo, které exekuci nepřipouští

- typicky v případě, že exekutor zahrne do majetku povinného věc, která je ve vlastnictví 3. osoby, tato podá úspěšnou vylučovací žalobu (tj. žaloba, jejímž předmětem je rozhodnutí soudu o vyloučení věci),

  1. po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byla exekuce již provedena, bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání nebude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku

- právo zanikne např. splněním povinnosti, dohodou, započtením, apod.

  1. exekuce rozhodnutí není přípustná, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat

- tato skutečnost zahrnuje situace, které nejsou uvedeny shora, k zastavení exekuce dojde v případě, že tato by měla být vedena v rozporu se zásadami exekučního řízení nebo s jejím účelem.

 

Exekuce může být zastavena ze shora uvedených důvodů celá nebo jen zčásti, a to podle toho, v jakém rozsahu tyto důvody zastavení exekuce odůvodňují.

 

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 1931044

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít