Darovací smlouva se zřízením služebnosti užívacího práva

pravniservis24.cz
Darovací smlouvou dárce podle ust. § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., bezplatně přenechává obdarovanému dar - neočekává se tedy žádné protiplnění obdarovaného. Charakteristickými znaky jsou tedy dobrovolnost a bezplatnost.

Chcete uzavřít darovací smlouvu 
se zřízením služebnosti užívacího práva? Jaké musí mít náležitosti? 

Forma darovací smlouvy

Pokud se jedná o nemovitost nebo o jinou věc zapsanou do veřejného seznamu, je třeba písemné formy. Písemné formy je také zapotřebí, pokud dar nebyl předán současně s projevem vůle darovat a dar přijmout. Darovat lze i majetek budoucí, maximálně však do jedné poloviny. Darovat lze i věc, kterou ještě dárce nemá, musí se však ve smlouvě zavázat, že jí nabyde.

 

Odvolání daru

Odvolat dar lze v zákonem stanovených podmínkách:

  • ublížil-li obdarovaný úmyslně nebo z hrubé nedbalosti dárci nebo osobě blízké dárci tak, že to porušuje dobré mravy (pro nevděk),
  • pokud dárce upadne do takové nouze (nezaviněně), že není schopen si obstarat výživu vlastní nebo výživu osob, k nimž ho váže vyživovací povinnost. 

 

Přechod vlastnického práva

K nabytí vlastnického práva dochází buď převzetím daru nebo v případě nemovitostí vkladem do katastru nemovitostí.

 

Daně u darování

Pokud jsou dárce a obdarovaný navzájem v příbuzenském vztahu- buď přímém nebo pobočném, popř. osoby, které s dárcem žijí alespoň rok ve společné domácnosti, a z tohoto důvodu o společnou domácnost pečují, nebo k nimž m dárce vyživovací povinnost, jsou osvobozeny od daně  z příjmu, jinak FO jsou povinny zaplatit 15% a PO 19%. Dále jsou od daně osvobozeny příležitostné dary, které nepřesáhnou 15 tis. Kč a neziskové organizace.

 

Ostatní náležitosti

V darovací smlouvě je třeba také označit nejen stavební parcelu, ale také pozemkovou (na jakém pozemku daná nemovitost stojí). Upozorňujeme, že společně s darovací smlouvou je k nabytí vlastnického práva obdarovanému třeba podat návrh na vklad do katastru nemovitostí (poplatek činí 1.000,- Kč)- Vzory návrhu na vklad jsou dostupné na oficiálních stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

 

Co jsou věcná břemena?

věcná práva  věci cizí, které omezuje vlastníka dané věci ve prospěch oprávněného způsobem, že je vlastník nucen něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco dát či konat. Charakteristickým znakem je opakující nebo trvalý výkon.

 

Dělení věcných břemen

Věcná břemena se dělí na služebnosti a reálná břemena.

 

Služebnosti

Služebnost se nejedná o aktivní jednání vlastníka (=vlastník má něco povinen strpět nebo se něčeho zdržet pro oprávněnou osobu)- např. služebnost cesty, služebnost bytu.

 

Reálná břemena

U reálných břemen musí vlastník něco poskytovat oprávněné osobě z břemena, něco konat nebo jí poskytnout nějaký užitek- např. výměnek, kdy osoba oprávněná nemá jen právo doživotního užívání, ale vlastník je také povinen se o ni starat způsobem stanoveným ve smlouvě. Reálným břemenem může být zatížena pouze věc, která je evidovaná ve veřejném seznamu.

 

Pokud se věcná břemena týkají nemovitostí, musí být zapsána do veřejného rejstříku a účinky se nabývají až vkladem do tohoto rejstříku.

 

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2198375

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít