Co má obsahovat a do kdy musí být vyhotovena zpráva o vztazích za rok 2014?

Co má obsahovat a do kdy musí být vyhotovena zpráva o vztazích za rok 2014?

Zpráva o vztazích je zprávou ovládané osoby o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období.

Zpráva o vztazích má být statutárním orgánem ovládané osoby vyhotovena s péčí řádného hospodáře, proto se zaměříme na to, jak by správně měla zpráva o vztazích dle zákona o obchodních korporacích vypadat.

Povinnost vypracovat písemnou zprávu o vztazích má statutární orgán ovládané osoby do 3 měsíců od skončení účetního období, tj. zpravidla do 31.3.2015.

Ve zprávě o vztazích se uvede:

 

  1. struktura vztahů, tj. popis struktury vztahů, označení osoby ovládané a osoby ji ovládající, dále pak označení dalších osob, které jsou ovládány stejnou ovládající osobou, včetně toho kdo seskupení ovládá;
  2. úloha ovládané osoby v tomto seskupení, tj. jaká je úloha či funkce ovládané osoby v celé struktuře vztahů mezi jednotlivými osobami, zda je osobou přímo ovládanou ovládající osobou, apod.;
  3.  způsob a prostředky ovládání, tj. např. že ovládání je činěno skrze valnou hromadu společnosti, kde má ovládající osoba 100% hlasů, nebo zda se tak děje na základě dohody, která byla uzavřena mezi jednotlivými společníky či akcionáři společnosti, apod.;
  4. přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky, tj. popsat tato jednání (např. uzavřené obchody, smlouvy o zápůjčkách, apod., ale je sem nutné zařadit i jednostranné úkony ovládané osoby v této struktuře vztahů), musí být uvedeny všechny smlouvy uzavřené v rámci struktury, kde stranou je ovládaná osoba vyhotovující zprávu o vztazích, není tak nutné uvádět smlouvy uzavřené mezi ostatními ovládanými osobami ve stejné struktuře vztahů;
  5. posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání, tj. věcné posouzení toho, zda shora uvedená jednání vedla ke vzniku újmy ve smyslu zákona o obchodních korporacích a případně jakým způsobem byla tato újma vyrovnána;
  6. zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami v dané struktuře vztahů a uvedení, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika.

 

Zpráva o vztazích musí být vypracována dostatečně určitě a detailně, aby mohla být uvedená jednání řádně posouzena. V případě, že statutární orgán nemá dostatek informací pro vypracování zprávy o vztazích, je povinen tuto skutečnost s vysvětlením uvést do zprávy o vztazích.

 

 

 

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2190122

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít