Co je to závazné stanovisko?

pravni-servis24.jpg
Správní řád upravuje rozhodnutí podmíněná závazným stanoviskem. Závazné stanovisko je třeba odlišit od jiných stanovisek a vyjádření orgánů, která nejsou závazná.

Závazné stanovisko je vydáno na základě zákona, tj. ve zvláštním zákoně musí být stanoveno, že orgán je oprávněn vydat závazné stanovisko (tzv. zákonné zmocnění). Závazná stanoviska se typicky objevují v řízeních stavebních, vydávají je dotčené orgány, jako např. orgán ochrany památkové péče, hasičský záchranný sbor, a jiné. Tyto orgány se v závazném stanovisku vyjadřují k tomu, zda záměr splňuje požadavky zvláštních zákonů (např. zákon o státní památkové péči, zákon o vodách, a jiné).


Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. To, že závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím znamená, že se nelze proti němu odvolat, nicméně lze podat nadřízenému orgánu podnět k jeho přezkoumání dle správního řádu. Judikatura není jednotná v tom, zda se lze proti výsledku přezkumného řízení odvolat či nikoli, v jednom z posledních judikátů se přiklonil Nejvyšší správní soud ČR k tomu, že se odvolat (podat rozklad) lze, čímž brojí proti metodice poradního sboru ministerstva vnitra, který vydává své závěry z jednání tohoto orgánu a vykládá tak ustanovení správního řádu.

 

Jestliže v průběhu řízení o žádosti je vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne. To je projev skutečnosti, že závazné stanovisko je závazné pro výrokovou část rozhodnutí.

 

Dalším způsobem, jak lze provézt přezkum závazného stanoviska, je odvolat se proti rozhodnutí, kterým bylo závazné stanovisko podmíněno a v tomto odvolání brojit proti závazným stanoviskům. K tomu, aby byly tyto přezkoumány postačí v odvolání uvést, že jsou nezákonná, neobsahují vše co dle zákona mají, postrádají odůvodnění, apod.

 

V takovém případě odvolací orgán musí vyžádat (pokud by tak neučinil zasáhne tím do práv odvolatele) potvrzení nebo změnu závazného stanoviska nadřízeným dotčeným orgánem, orgánu, který závazné stanovisko vydal.

V případě, že nadřízený orgán dojde k závěru, že závazné stanovisko je nezákonné, lze ho zrušit nebo změnit v přezkumném řízení.

 

Pokud by došlo ke zrušení nebo změně závazného stanoviska poté, co rozhodnutí, které jím bylo podmíněno nabylo právní moci, je to důvodem pro obnovu řízení.

 

Důležitost závazných stanovisek je zejména ve stavebním řízení veliká, a proto je třeba jejich zákonnosti a věcné správnosti věnovat náležitou pozornost a v případě pochybností proti nim použit opravné prostředky, které zákon připouští.

 

 

 

 

zpět na úvodní stranu blogu

Hledejte články podle slova nebo výrazuKategorie
Nenechte si ujít už žádný článek - sledujte nás na Facebooku!


Nebo se přihlašte k odběru článků a novinek přímo na Váš email!Štítky


Archiv


Statistiky

Článků 294
Přečtení 2198381

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít